Dziś weszło w życie paryskie porozumienie klimatyczne

Dzisiaj 4 listopada 2016 r. paryskie porozumienie klimatyczne weszło w życie. Jest to efekt najbardziej kompleksowych i szeroko zakrojonych negocjacji, jakie kiedykolwiek zostały podjęte. To niewątpliwie przełom we wspólnej historii ludzkości. Był on możliwy dzięki decyzjom politycznym, gospodarczym i społecznym rządów, miast, regionów, obywateli i przedsiębiorstw, będących wyrazem woli przeciwstawienia się zagrożeniu, jakim są niekontrolowane zmiany klimatyczne.

Szybkie wejście w życie Porozumienia Klimatycznego potwierdza dążenie wszystkich narodów świata do natychmiastowego podjęcia działań zbiorowych i skutecznych. Konferencja COP 22 w Marrakeszu będzie mogła teraz wpisać paryskie porozumienie klimatyczne do skądinąd bogatego kalendarza tego znaczącego przedsięwzięcia.

opublikowano 21/09/2017

Haut de page