Dzień Europy : debata młodzieży z państw Trójkąta Weimarskiego [fr]

Z okazji Dnia Europy, Ambasady Francji i Niemiec we współpracy z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i grupą wydawniczą Polska Press zorganizowały debatę młodzieży na temat jej wizji Europy.

Na spotkaniu w formacie weimarskim, które odbyło się 9 maja br. w siedzibie Ambasady Niemiec wzięli udział uczniowie z trzech warszawskich liceów: Liceum Francuskiego im. René Goscinnego, Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Ks. R. Archutowskiego. Dwoje przedstawicieli każdej ze szkół odpowiadało na pytania moderatora, Agatona Kozińskiego, dziennikarza « Polska The Times » dotyczące Unii Europejskiej i przyszłości integracji europejskiej. Liceum francuskie reprezentowali Alicja Wójcik i Jan Oleksiuk.

Ambasadorowie Pierre Lévy i Rolf Nikel oraz Pani Anna Sochańska, Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych otworzyli i na koniec podsumowali debatę. Pani Dorota Stanek, Prezes Zarządu Polska Press, powitała uczniów w imieniu spółki, która patronowała temu wydarzeniu.

Uczestnicy zostali poproszeni o przedstawienie swoich opinii na temat Unii Europejskiej. Opowiedzieli się za Europą opartą na swobodnym przepływie osób, na wartościach i wspólnych projektach, podkreślając jednocześnie znaczenie utrzymania specyfiki każdego kraju w Europie „zjednoczonej w różnorodności”. Uczniowie zwrócili uwagę na konieczność równego traktowania wszystkich państw członkowskich.

Podsumowując debatę, ambasador Pierre Lévy położył nacisk na ogromny europejski sukces odniesiony przez Polskę, możliwy dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej a także na zasadnicze wartości, które zjednoczona Europa propaguje, zwłaszcza pokój, demokrację i dobrobyt.

Ambasador Niemiec, Rolf Nikel przypomniał ze swej strony, że Unia Europejska przyniosła najdłuższy okres pokoju w dziejach Europy. Opowiedział się za Unią Europejską, w której największe państwa członkowskie nie dominują mniejszych.

opublikowano 07/01/2019

Haut de page