Działania Francji na rzecz podniesienia atrakcyjności turystycznej kraju. [fr]

Francja podejmuje działania na rzecz poprawy jakości usług turystycznych
Francja jest krajem najczęściej odwiedzanym przez turystów. Przyciąga swą bogatą ofertą obejmującą wszystkie dziedziny, kulturą i dziedzictwem historycznym, materialnym i niematerialnym, twórczością artystyczną oraz przedsiębiorstwami z branży kultury i branży twórczej, językiem oraz sztuką życia.

Francja podejmuje działania na rzecz poprawy jakości usług turystycznych
Francja jest krajem najczęściej odwiedzanym przez turystów. Przyciąga swą bogatą ofertą obejmującą wszystkie dziedziny, kulturą i dziedzictwem historycznym, materialnym i niematerialnym, twórczością artystyczną oraz przedsiębiorstwami z branży kultury i branży twórczej, językiem oraz sztuką życia.

W roku 2016, Francję odwiedziło 83 mln turystów z całego świata. Pierwsze miesiące 2017 wskazują, że w tym roku liczba ta zwiększy się do 89 milionów.

Francuski rząd postanowił podjąć działania zmierzające do podniesienia atrakcyjności turystycznej kraju i określił sześć priorytetów:

  1. Jakość przyjmowania oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiektów odwiedzanych przez turystów stanowi główne czynniki mające wpływ na zadowolenie turystów oraz na ich powrót w kolejnych latach;
  2. Różnorodność oferty turystycznej pozwala przyciągnąć coraz liczniejszych turystów z zagranicy
  3. Wspieranie przez państwo inwestycji stanowi podstawową część strategii rządu
  4. Kształcenie i zatrudnienie, kluczowe dziedziny pozwalające zapewnić wysoką jakość świadczonych usług
  5. Wspieranie digitalizacji i wymiany informacji pozwala zwiększyć konkurencyjność sektora turystyki.
  6. Dostęp do wakacji dla większej liczby osób.

26 lipca 2017 r., podczas posiedzenia Międzyresortowej Rady ds. Turystyki, premier przedstawił tzw. mapę drogową w dziedzinie turystyki. Rada składa się z przedstawicieli zainteresowanych ministerstw, samorządowców i przedsiębiorców tej branży.

Zapowiedziano pierwsze konkretne działania, wśród nich:

  • Ograniczenie do 48 godzin czasu na wydanie wizy w 10 nowych krajach. Skrócenie czasu wydania wizy nastąpiło już w Chinach (od 1 stycznia 2016 r. wizy wydawane są w ciągu 24 godzin), w Singapurze, w Afryce Południowej, Katarze, Kuwejcie, Bahrajnie, Omanie i Turcji. Od 1 listopada 2017 r. wizy będą wydawane w ciągu 48 godzin w Rosji, Tajlandii, Filipinach, Kambodży, Laosie, Birmie, Indonezji i Indiach. W pierwszej połowie przyszłego roku do tych krajów dołączą Arabia Saudyjska i Wietnam.
  • skrócenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy w portach lotniczych od 1 stycznia 2018 r. : do 30 minut w przypadku obywateli państw europejskich i do 45 minut w przypadku obywateli innych krajów.
  • Ustalenie planu utrzymania autostrad łączących porty lotnicze regionu paryskiego ze stolicą.
  • Przygotowanie planu inwestycji w nadmorskich i górskich miejscowościach wypoczynkowych, aby zapewnić wysoką jakość usług oraz bazy noclegowej.

JPEG„Francja jest krajem najczęściej odwiedzanym przez turystów z całego świata, ale chcemy i musimy robić więcej i lepiej. Cały świat podróżuje a Francja zamierza utrzymać pozycję leadera”.
».

Edouard Philippe, Premier Francji

opublikowano 24/04/2018

Haut de page