Dział prasowy [fr]

Zadania działu prasowego Ambasady Francji w Polsce :

- śledzenie i analizowanie informacji podawanych przez polskie media na rzecz władz francuskich
- udzielanie pomocy dziennikarzom polskim w uzyskiwaniu informacji o Francji
- udzielanie pomocy dziennikarzom francuskim przebywającym na terenie Polski
- rozpowszechnianie informacji i materiałów o Francji w Polsce

Schemat organizacyjny działu prasowego

Szef działu prasowego
Tel:

Renata PISARSKA-DRÓŻDŻ
Attachée prasowa
Tel: +48 (22) 529 30 16

Katarzyna MARCINIAK
Asystentka
Tel: +48 (22) 529 30 27

Żaneta JABŁOŃSKA
Asystentka
Tel: +48 (22) 529 30 25

Magdalena LACHAISE
Tłumaczka

Ewa ŚWITLAK
Tłumacz

Tomasz OLSZEWSKI
Tłumacz

- Kontakt mailowy

opublikowano 04/12/2019

Haut de page