Dyrektor łódzkiego ośrodka Alliance Française Marc Boudin otrzymał nagrodę Urzędu Miasta Łodzi [fr]

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 15 maja 2013 roku, władze miasta Łodzi wręczyły Marcowi Boudin odznakę « Za zasługi dla miasta Łodzi » w uznaniu jego zasług na rzecz rozwoju łódzkiej kultury i biznesu. Uzasadniając przyznanie tego wyróżnienia, władze miasta podkreśliły jego zaangażowanie na rzecz rozwoju Łodzi, w tym lokalnego rynku pracy, dzięki licznie organizowanym spotkaniom dla inwestorów zagranicznych, co przyczyniło się do tworzenia pozytywnego wizerunku miasta w środowisku biznesowym. Wspierał także inicjatywy mające na celu zwiększenie społecznej odpowiedzialności firm, działał też na rzecz rozwoju komunikacji miejskiej, zwłaszcza komunikacji rowerowej. Ponadto Marc Boudin wspiera aktywnie i organizuje takie wydarzenia, jak warsztaty dla dzieci, rajdy rowerowe we Francji dla łódzkiej młodzieży, a na terenie ośrodka Alliance Française liczne wystawy, debaty i konferencje.

Gratulujemy Panu Dyrektorowi tego wyróżnienia.

opublikowano 23/05/2013

Haut de page