Drugie Polsko-Francuskiego Forum Nauki i Innowacji [fr]

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce i polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowały 8 czerwca br. drugie Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji. Impreza, która odbyła się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zgromadziła blisko 160 osób, biorących aktywny udział w dwustronnej współpracy naukowo-badawczej. Sesja plenarna została poświęcona wymianie doświadczeń na temat „Od nauki do innowacji”. Celem spotkania było zacieśnienie francusko-polskiej współpracy w sektorach energii, badań kosmicznych, technologii ekologicznych i eko-innowacji między szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami oraz zwiększenie udziału francusko-polskich zespołów badawczych w ważnych europejskich programach.

Forum zostało otwarte przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, Prorektora ds. Nauki AGH i Pierre’a Buhler’a, Ambasadora Francji w Polsce, który w przemówieniu (link) podkreślił bogactwo francusko-polskiej współpracy i możliwości rozwijania jej w przyszłości oraz przez Danutę Czarnecką, zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW.

W sesji plenarnej „Od nauki do innowacji” wzięli udział m.in. : ze strony francuskiej, Malgorzata Tkatchenko, dyrektor naukowa CEA Tech i Philippe Mouttou, zastępca dyrektora ds. badań spółki THALES, a ze strony polskiej, Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Maciej Sadowski, prezes fundacji StartUp Hub Poland i członek sekcji nauki i innowacji Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie odbyło się równolegle pięć sesji tematycznych. Pierwsza została poświęcona dwustronnej współpracy naukowej w ramach programu POLONIUM, będącej pierwszym krokiem w kierunku europejskich projektów programu Horizon 2020. Polscy i francuscy naukowcy przedstawili trzynaście prezentacji.

Druga dotyczyła badań i innowacji w dziedzinie energetyki. Zostało zaprezentowanych pięć wystąpień na temat energii jądrowej, odzyskiwania CO2, magazynowania energii i procesów odzyskiwania energii.

Tematem trzeciej sesji były zielone technologie i eko-innowacje. Wzięli w niej udział François Le Naour, dyrektor odpowiedzialny za badania naukowe w CEA-LITEN, Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Anna Szelągowska, ekonomistka z SGH oraz Christian Jungnickel i Marek Tobiszewski z Politechniki Gdańskiej. Profesor Jan Kiciński i Małgorzata Tkatchenko, reprezentująca CEA podpisali list intencyjny o współpracy między CEA Liten i nowym centrum PAN zajmującym się energią ze źródeł odnawialnych.

Czwarta sesja została poświęcona współpracy naukowej i technologicznej w dziedzinie przestrzeni kosmicznej. Prezentację przedstawiła spółka Astri Polska, joint-venture Airbus DS i PAN.

Piąta sesja była dyskusją panelową na temat innowacji, rozwoju i reindustrializacji. Wzięli w niej udział: Łukasz Kutrzeba, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Mael Le Bail reprezentujący francuskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, Renata Graczyk, dyrektor ds. stosunków instytucjonalnych AIRBUS Helicopters. Moderatorem był Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Więcej zdjęć:
https://picasaweb.google.com/103812447473781068837/6295668488237602513?authuser=0&feat=directlink

opublikowano 15/06/2016

Haut de page