Doroczne zebranie koordynatorów oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim w Polsce [fr]

W piątek 30 listopada Instytut Francuski w Warszawie gościł koordynatorów oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim. Gości powitali pan Georges Diener, radca ds. współpracy kulturalnej i dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce oraz pani Fabienne Ricordel, attachée ds. współpracy edukacyjnej. Zebranie odbywało się w klimacie dyskusji i wymiany poglądów, pomysłów, doświadczeń, dobrych praktyk oraz dzielenia się metodami i narzędziami pracy.

Była mowa o promocji języka francuskiego w polskich szkołach oraz o projektach mających na celu wspieranie mobilności uczniów. Pani Anna Kowalczyk z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła możliwości działania w ramach różnych europejskich programów mobilności adresowanych do uczniów i nauczycieli.

JPEG

Koordynatorzy z 18 szkół podstawowych i średnich z całej Polski (z Katowic, Krakowa, Łodzi, Lublina, Wrocławia, Gdyni, Poznania i Warszawy) wykorzystali ten czas, by zaplanować wspólne działania całej sieci szkół dwujęzycznych z językiem francuskim na rok 2019 (ogólnopolskie konkursy, konferencje, projekty kulturalne, szkolenia itd.).

JPEG

Ambasada wspomaga działania oddziałów dwujęzycznych, zwłaszcza starania o przyznanie LabelFrancEducation. Jest to certyfikat jakości nadawany przez francuskie Ministerstwo spraw europejskich i zagranicznych, który potwierdza najwyższą jakość kształcenia w oddziałach dwujęzycznych z językiem francuskim. W 2018 roku dwie kolejne polskie szkoły zostały w ten sposób wyróżnione i obecnie w Polsce działa siedem szkół, które posiadają ten certyfikat. Placówki te proponują nauczanie języka francuskiego w zwiększonym wymiarze (6 godzin tygodniowo) oraz naukę dwóch przedmiotów w języku francuskim (takich jak fizyka, chemia, biologia, matematyka, wychowanie fizyczne, edukacja obywatelska, historia sztuki, informatyka).

Sieć placówek odznaczonych LabelFrancEducation liczy obecnie 285 szkół podstawowych i średnich położonych w 53 krajach na całym świecie, w których uczy się blisko 110 tysięcy uczniów.

opublikowano 14/06/2019

Haut de page