Dni Campus France w Polsce [fr]

W dniach 19, 20 i 21 listopada 2012, Ambasada Francji i Agencja Campus France zorganizowały w kilku dużych miastach uniwersyteckich Polski (Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław i Gdańsk) „Dni Campus France”, by przedstawić ofertę studiów wyższych we Francji, stypendiów rządu francuskiego, podwójne dyplomy francusko-polskie oraz ofertę nauki języka francuskiego.

Dawni studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni z wydziałów oferujących podwójne dyplomy podzielili się swoimi bezpośrednimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, co zostało przyjęte ze szczególnym zaintersowaniem przez uczestników spotkań.

Spotkania te odbyły się na uniwersytetach (Gdańskim, Jagiellońskim, Śląskim), w ośrodku Alliance Française we Wrocławiu oraz w Instytucie Francuskim w Warszawie. Udało zgromadzić się prawie tysiąc osób. Towarzyszące spotkaniom loterie i nagrody zostaną na długo zapamiętane przez szczęśliwych zwycięzców : semestr kursu języka francuskiego w ośrodku Alliance Française lub Instytucie Francuskim albo bilet lotniczy do Francji.

Duże firmy francuskie takie jak EDF, Cap Gemini, Steria GDC, które wezmą udział w przyszłych salonach edukacyjnych „Studia i Kariera z Francją” przwidziane na luty 2013 r. w Warszawie i Krakowie, również stawiły sie na „Dniach Campus France”. Polscy studenci, którzy zechcą te salony edukacyjne odwiedzić będą mogli spotkać wielu przedstawicieli uczelni i firm francuskich. Naszym celem będzie zaprezentowanie w jednym miejscu ścieżki studiów i kariery.

JPEG

JPEG

opublikowano 17/03/2014

Haut de page