Wręczenie nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie (28 lutego 2020) [fr]

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo,

Ponieważ zabieram głos jako ostatni, nie będę długo przemawiał. Przede wszystkim jestem niezwykle wdzięczny Panu Premierowi Jarosławowi Gowinowi, którego obecność dzisiaj podkreśla znaczenie, jakie polskie władze przypisują temu wydarzeniu, a przez to samej współpracy naukowej pomiędzy naszymi krajami.
Składam również ogromne podziękowania Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za tę doskonałą inicjatywę, oraz polskim i francuskim laureatom tej pierwszej polsko-francuskiej nagrody naukowej. Chciałbym też powitać serdecznie francuskich naukowców, którzy przyjechali do Polski przy tej okazji.

Nazwa tej nagrody, jak to już zaznaczyła pani Alina Toader, którą witam, jest sama w sobie programem: jest to nagroda imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Ta emblematyczna postać relacji polsko-francuskich nas zobowiązuje, a udział piętnastu uczelni polskich i francuskich w tym konkursie jest również hołdem, który jej składamy.

Ta nowa nagroda zostaje wręczona w przełomowym czasie dla naszych dwustronnych relacji:
-  właśnie zakończył się polsko-francuski rok nauki,
-  podczas wizyty w Polsce Prezydenta Emmanuela Macron na początku lutego podpisany został nowy program współpracy w ramach dwustronnego partnerstwa strategicznego, a współdziałanie naukowe i akademickie zajmuje w tym partnerstwie ważne miejsce,

-  kilka dni temu Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Sorbony oraz francuski ośrodek badań naukowych CNRS podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia polsko-francuskiego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych,
-  w najbliższych tygodniach ma przybyć do Polski francuska Minister Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji pani Frédérique Vidal,
Chciałbym jeszcze dodać, że
-  co roku 70 polskich stypendystów wyjeżdża do Francji na pobyt badawczy,
-  co roku polsko-francuski program Polonium finansuje 21 projektów badawczych.

Lista jest długa jak na dwustronną współpracę naukową, ale na tym wyliczeniu poprzestanę. Rozumieją Państwo, że jest to jedna z zasadniczych dziedzin naszych relacji bilateralnych.

Na koniec powiem, że Francja i Polska są dwoma wielkimi narodami i krajami, w których nauka odgrywa ważną rolę: badania naukowe i wiedza nadal pełnić będą decydującą rolę w naszych krajach i w rozwoju Europy. W czasach, kiedy wiedza jest przedmiotem światowej konkurencji, powinniśmy – my, Polacy i Francuzi - być skuteczni na miarę historii naszej naukowej współpracy, w której tyle wybitnych postaci już wskazywało drogę.

Dziękuję bardzo!

opublikowano 22/10/2020

Haut de page