75. rocznica Apelu gen. de Gaulle’a do rodaków i wręczenie odznaczeń (Warszawa, 18 czerwca 2015) [fr]

75. rocznica Apelu gen. de Gaulle’a do rodaków i wręczenie odznaczeń (Warszawa, 18 czerwca 2015) (gen. Knap, LcL Pienkos, chorążemu Rębisz i chorążemu Budnickiego)

(Warszawa 18 czerwca 2015)

Szanowni Przedstawiciele Korpusu Dyplomatycznego, drodzy Koledzy,
Szanowni Kombatanci,
Szanowne Panie reprezentujące francuskie i francuskojęzyczne stowarzyszenia w Warszawie (Varsovie-Accueil oraz Entraide),
Drodzy uczniowie Liceum Francuskiego w Warszawie, drodzy Nauczyciele,
Drodzy Rodacy,
Drodzy Przyjaciele,


Składam podziękowania ambasadorom i attachés obrony tych krajów, u boku których już od lata 1940 roku Francuzi walczyli wspólnie na terytorium brytyjskim, w tym podczas Bitwy o Anglię.

W tym roku chciałbym szczególnie podziękować Panu Aleksandrowi Hallowi za jego udział w dzisiejszych uroczystościach i za piękne przemówienie, w którym ukazał postać generała de Gaulle’a w kontekście doskonałych relacji francusko-polskich i na tle więzi łączących nasze kraje, których dzieje mają tyle wspólnego.

Witam serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość naszych przyjaciół kombatantów. W roku 1940 mieliście po około dwadzieścia lat, kiedy postanowiliście podjąć apel generała de Gaulle’a, przystępując do odważnej walki o odzyskanie wolności i w obronie naszych wspólnych wartości, które Polska potrafiła po wielu próbach przywrócić.

Wasza obecność przynosi zaszczyt dzisiejszym uroczystościom, jesteście także wzorem dla młodych uczniów Liceum Francuskiego oraz Liceum imienia Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie.

Drodzy Licealiści, dziękuję Wam za wspólne odczytanie słów odezwy generała de Gaulle’a. Wasza dzisiejsza obecność jest zarówno symbolem sztafety pokoleń i przekazywania pamięci, jak i wielowiekowej przyjaźni naszych narodów. Macie dziś przed sobą naocznych świadków i uczestników tamtych dziejów. Możecie też podziwiać umundurowanie z tamtych czasów, dzięki manekinom uprzejmie wypożyczonym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu za to bardzo serdecznie dziękuję.

Witam wreszcie przedstawicieli wspólnoty francuskiej, zawsze obecnej, gdy chodzi o upamiętnienie niezachwianego oddania generała de Gaulle’a sprawie wyzwolenia Francji. Wasza dynamiczna działalność służąca wizerunkowi Francji zasługuje na uznanie.

Słowa apelu generała de Gaulle’a mają szczególny wydźwięk w obecnym roku, kiedy obchodzimy 70. rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. Pamiętajmy mianowicie, że świętowanie rocznicy apelu generała de Gaulle’a powinno również, a nawet przede wszystkim, zachęcać nas do poszukiwania sposobów na zacieśnienie jedności europejskiej, tego wspólnego dobra, tak drogo okupionego.

***

A teraz będę miał zaszczyt wręczenia generałowi brygady Andrzejowi Knapowi srebrnego medalu obrony narodowej z agrafką « wojska powietrznodesantowe » oraz « operacje zagraniczne ».

Panie Generale, karierę wojskową rozpoczął Pan jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu w roku 1982 [osiemdziesiątym drugim]. Po studiach został Pan mianowany dowódcą plutonu w Kompanii Specjalnej. Brał Pan udział w szeregu misji zagranicznych: jako dowódca kompanii piechoty podczas misji pokojowej UNPROFOR w Chorwacji, jako oficer sztabowy podczas misji SFOR w Bośni i Hercegowinie, a wreszcie jako zastępca dowódcy ds. Koalicyjnych Dowództwa Regionu Wschodniego ISAF w Afganistanie. Właśnie w trakcie tej ostatniej misji miał Pan pod swym dowództwem oficerów francuskich, których obdarzał Pan pełnym zaufaniem, dzięki czemu mogli w pełni rozwijać swą skuteczność.

Przyczynił się Pan wówczas do utrwalenia historycznych więzi pomiędzy polskimi i francuskimi siłami zbrojnymi, nacechowanymi przyjaźnią i wzajemnym szacunkiem.

Général Andrzej Knap, au nom du ministre de la défense, nous vous décernons la médaille de la défense nationale argent avec agrafe « troupes aéroportées » et « missions d’opérations extérieures » .

***

Zwracam się z kolei do starszego inspektora Roberta Rębisza, któremu wręczę francuski medal pamiątkowy z agrafką Afganistan.

Panie Starszy Inspektorze, jest Pan absolwentem poznańskiej Szkoły Chorążych Żandarmerii Wojskowej. Od początku służby zawodowej jest Pan związany z pionem dochodzeniowo-śledczym, najpierw w Olsztynie, a następnie w Elblągu.

Zarówno jako śledczy i jako instruktor, uczestniczył Pan w misjach zagranicznych w Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej, Iraku i Afganistanie, gdzie był Pan członkiem Międzynarodowego Laboratorium Kryminalistycznego Unii Europejskiej, współpracując w szczególności z oficerami francuskimi.

Adjudant-chef Robert Rębisz, au nom du ministre de la défense, nous vous décernons la médaille commémorative française au titre de votre service en Afghanistan.

***

Na koniec będę miał zaszczyt wręczyć francuski medal pamiątkowy z agrafką Afganistan zastępcy komendanta placówki Żandarmerii Wojskowej w Opolu, Panu Robertowi Budnickiemu.

Panie Komendancie, ukończył Pan Szkołę Chorążych Żandarmerii Wojskowej. Od 20 lat służy Pan w Jednostce Żandarmerii Wojskowej w Opolu na stanowiskach dochodzeniowo-śledczych. Jest Pan obecnie Zastępcą Komendanta Placówki.

Uczestniczył Pan w misjach zagranicznych w Syrii, Republice Środkowoafrykańskiej oraz Afganistanie.

Właśnie w Afganistanie, od stycznia do lipca 2012 roku, był Pan członkiem Międzynarodowego Laboratorium Kryminalistycznego Unii Europejskiej pod dowództwem wyższego oficera francuskiego.

Adjudant-chef Robert Budnicki, au nom du ministre de la défense, nous vous décernons la médaille commémorative française avec agrafe « Afghanistan » .

***

Drodzy Przyjaciele, wypijmy teraz wspólnie na cześć odznaczonych oraz za przyjaźń francusko-polską, której są dzisiaj uosobieniem.

opublikowano 19/06/2015

Haut de page