Delegowanie pracownikow do Francji.

Zgodnie z art. R5221-2 francuskiego kodeksu pracy, pracownicy oddelegowani z Unii Europejskiej do pracy we Francji nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na prace. Jeśli posiadają polska wizę długiego pobytu lub karty pobytu w Polsce, nie potrzebują również dodatkowej wizy do Francji.

Przed wyjazdem pracownika do Francji, pracodawca ma obowiązek zgłosić oddelegowanie on-line na stronie Inspekcji pracy w miejscu oddelegowania we Francji:

http://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542

Ponadto, pracownik musi posiadać następujące dokumenty:

  • kartę pobytu lub wizę długiego pobytu w Polsce,
  • kontrakt pracy zawarty z pracodawcą w Polsce (przetłumaczony na język francuski przez tłumacz przysięgłego), z którego wynika:
    • że firma delegująca ma siedzibę w Polsce
    • że obowiązki wykonywane w Polsce odpowiadają pracy do której pracownik jest delegowany do Francji
  • zaświadczenie od pracodawcy (przetłumaczone j/w), w którym zawarte są warunki pracy na terytorium Francji (miejsce, czas i rodzaj pracy),
  • zezwolenie na pracę w Polsce,
  • formularz A1 poświadczony przez ZUS.

Jeśli pracownik delegowany jest na okres krótszy niż 3 miesiące, żadne dodatkowe formalności nie są wymagane po przyjeździe do Francji. Jeśli natomiast przewidziany okres pracy we Francji przekracza 3 miesiące, pracownik zobowiązany jest w ciągu 2 miesięcy od przyjazdu do Francji zwrócić się do odpowiedniej Prefektury z wnioskiem o wydanie karty pobytu „CE – salarié de prestataire de service communautaire”.

opublikowano 07/08/2019

Haut de page