Decyzja francuskiej Rady Stanu z 25 października 2017 [fr]

Komunikat Ambasady Francji w Polsce w związku z decyzją francuskiej Rady Stanu z 25 października 2017 r.

1. Obowiązująca we Francji zasada laickości państwa spotyka się niekiedy z niezrozumieniem w innych krajach.

Zasada laickości jest zapisana w Konstytucji Republiki Francuskiej; przepisy wykonawcze zostały określone między innymi w ustawie z dn. 9 grudnia 1905 r. Oznacza to, że zasada ta jest stosowana przez wszystkie organy administracji i wszystkie sądy we Francji.

Laickość opiera się na trzech zasadach i wartościach: wolności sumienia i wyrażania przekonań w granicach poszanowania porządku publicznego, rozdziału instytucji publicznych od organizacji religijnych oraz równości wszystkich obywateli wobec prawa bez względu na ich wyznanie lub przekonania.

Z rozdziału instytucji publicznych od organizacji religijnych wynika neutralność państwa, jednostek samorządów terytorialnych i służb publicznych. Ta neutralność odnosi się także do przestrzeni publicznej (patrz art. 28 ustawy z 1905 r.).

2. Decyzja Rady Stanu z dn. 25 października 2017 r., w sprawie krzyża nad posągiem papieża Jana Pawła II postawionym w Ploërmel (w departamencie Morbihan) wywołała pewne emocje w Polsce.

Ambasada Francji w Polsce pragnie przypomnieć fakty i przebieg postępowania sądowego.

Fakty:

- 28 października 2006 r., rada miejska Ploërmel przyjęła w darze od rosyjskiego artysty Zuraba Cereteliego posąg przedstawiający papieża Jana Pawła II, nad którym umieszczono łuk zwieńczony krzyżem.

- Federacja Wolnomyślicieli z departamentu Morbihan oraz dwoje innych skarżących zwróciło się do Sądu Administracyjnego w Rennes o nakazanie burmistrzowi usunięcia tego pomnika z przestrzeni publicznej na terenie gminy. Sąd Administracyjny w Rennes przychylił się do tego wniosku. Sąd Administracyjny Apelacyjny w Nantes uchylił ten wyrok.

Decyzja Rady Stanu:

- Decyzją podjętą 25 października br., Rada Stanu uchyliła wyrok Sądu Administracyjnego Apelacyjnego w Nantes. Rada orzekła, że krzyż, w odróżnieniu od łuku, stanowi znak lub symbol religijny, a zatem jego umieszczenie jest niezgodne z art. 28 ustawy z dn. 9 grudnia 1905 r. w sprawie rozdziału Kościołów od państwa.

- Artykuł 28. ustawy z dnia 9 grudnia 1905 r. stanowi bowiem, że: „Zakazane jest odtąd wznoszenie czy dodawanie jakichkolwiek znaków czy symboli religijnych na monumentach publicznych czy w jakimkolwiek miejscu publicznym, za wyjątkiem budowli przeznaczonych dla celów kultu religijnego, terenów pochówku na obszarze cmentarzy, pomników nagrobnych oraz muzeów i wystaw”.

- Artykuł ten ma na celu zagwarantowanie neutralności osób pełniących funkcje publiczne w kwestiach związanych z kultem religijnym. Sprzeciwia się umiejscowieniu przez takie osoby w miejscach publicznych znaków czy symboli wyrażających wyznawanie kultu, czy oznaczających preferencję religijną, z zastrzeżeniem wyjątków, które ten artykuł przewiduje.

- Rada Stanu uważa, że krzyż stanowi znak czy symbol religijny w rozumieniu artykułu 28 ustawy z 9 grudnia 1905 r. Umieszczenie krzyża przez władze gminy nie wchodzi w zakres żadnego z wyjątków przewidzianych w powołanym artykule, jego obecność w miejscu publicznym jest niezgodna z tą ustawą, stąd nakaz jego usunięcia.

* Komunikat Rady Stanu (tłumaczenie)

opublikowano 27/11/2017

Haut de page