Debaty Europejskie w Polsce nt. energetyki jądrowej [fr]

22 października br. w rezydencji Ambasadora Francji w Polsce, Pierwszy Radca Ambasady Philippe Cerf, w imieniu Ambasadora, wydał przyjęcie na cześć uczestników Debat Europejskich w Polsce. W tym spotkaniu trwającym dwa dni, zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki, uczestniczy blisko stu pracowników naukowych, polityków, dziennikarzy, wysokich rangą urzędników francuskich i polskich zainteresowanych tematyką energii jądrowej używanej dla celów cywilnych.

Warszawskie spotkania odbywają się formie seminarium pt. „Inicjatywa społeczeństwa obywatelskiego na rzecz poznania i akceptacji energetyki jądrowej”. Jego celem jest prezentacja szeroko wykorzystywanej we Francji energii, tak, aby w wyniku debaty z udziałem wszystkich grup społecznych oraz wszystkich podmiotów życia została zaakceptowana i uzyskała poparcie. Po dwudniowych obradach, uczestnicy udadzą się na Pomorze, gdzie spotkają się z wójtami i burmistrzami oraz z osobami odpowiedzialnymi za Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

- Przemówienie Pierwszego Radcy Ambasady w języku francuskim:

Word - 16 kb
Discours du Premier Conseiller
(Word - 16 kb)

JPEG

opublikowano 24/10/2013

Haut de page