Debata z udziałem historyków nt. Traktatu Wersalskiego (27 czerwca 2014) [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler wraz z Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryką Mościcką-Dendys dokonał otwarcia debaty historycznej, zorganizowanej przez Instytut Francuski w Warszawie z okazji 95. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego.

JPEG - 77.2 kb
Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce
JPEG - 70 kb
Henryka Mościcka-Dendys, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Wydarzenie to wiązało się z obchodzoną setną rocznicą wybuchu pierwszej wojny światowej. W debacie pod tytułem „Zapomniany traktat” uczestniczyło czworo polskich historyków.

JPEG - 73.8 kb
Wystąpienie Ambasadora
JPEG - 83.8 kb
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, profesor IH PAN, Piotr Długołęcki, Historyk MSZ, Sławomir Dębski, autor publikacji Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918, i Włodzimierz Borodziej, redaktor naczelny serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

W swym wystąpieniu kliknąć Ambasador Francji przypomniał znaczenie Traktatu Wersalskiego dla Polski, która w następstwie ustaleń na Konferencji Paryskiej odzyskała znaczące obszary na zachodzie oraz dostęp do Bałtyku, dzięki uznaniu Gdańska za Wolne Miasto. Podkreślił również, że pomimo trudnych kwestii, jak np. wysokość reparacji wojennych narzuconych Niemcom, traktat ten miał także pozytywne aspekty: otworzył nową erę w stosunkach międzynarodowych poprzez ustanowienie Ligi Narodów, wiązał się z odejściem od tajnej dyplomacji, która wcześniej odgrywała tak istotną rolę, podkreślił zasadę poszanowania międzynarodowego prawa publicznego oraz suwerenności narodów, wraz z uznaniem ich prawa do samostanowienia.
Pod wieloma względami, Traktat Wersalski wyznaczył nowe zasady w stosunkach międzynarodowych opartych na stabilności. Stworzył zalążek tego ładu światowego, który w sposób już ostateczny został ugruntowany po zakończeniu drugiej wojny światowej, wraz z utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

opublikowano 01/07/2014

Haut de page