Debata poświęcona polityce dot. zmian klimatycznych (9 września 2014) [fr]

Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler otworzył z Ambasadorami Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz Dyrektorem PISMu debatę dot. zmian klimatycznych, która odbyła się 9 września 2014 w Ambasadzie Niemiec w Polsce.

JPEG - 73.8 kb
Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler otworzył razem z Ambasadorami Wielkiej Brytanii i Niemiec debatę dot. zmian klimatycznych, która odbyła się w Ambasadzie Niemiec w Polsce

Debata « Wyzwanie dot. zmian klimatu - jak zwiększyć konkurencyjność » zorganizowana ze wspólnej inicjatywy trzech Ambasad oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) zgromadziła posłów, szefów firm, naukowców i ekspertów z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy, uwzględniając wzajemne doświadczenia, omówili z polskimi rozmówcami tematy związane ze zmianami klimatycznymi tj.: redukcja dwutlenku węgla, innowacyjność technologiczna, zrównoważony rozwój w handlu i w przemyśle, nowe rynki zbytu powstałe na skutek ambitnej polityki klimatycznej zgodnej z wymogami wzrostu gospodarczego. Podstawowym zagadnieniem poruszanym podczas debaty była konieczność wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie zmian klimatycznych między centralnymi władzami politycznymi, przedsiębiorstwami i samorządami lokalnymi.

JPEG - 76.5 kb
Od lewej do prawej: Ambasador Wielkiej Brytanii Robin Barnett, Ambasador Niemiec Rolf Nikel, Ambasador Francji Pierre Buhler i Dyrektor PISMu Marcin Zaborowski

Debatę rozpoczęły przemówienia Ambasadorów i dyrektora PISMu wygłoszone w języku angielskim oraz wystąpienia Dimitriego Zenghelisa, odpowiedzialnego za politykę dot. zmian klimatycznych w londyńskim Instytucie Badań Zmian Klimatu i Środowiska (Grantham Institute) przy London School of Economics and Political Science.

JPEG - 77.1 kb
Debata « Wyzwanie dot. zmian klimatu - jak zwiększyć konkurencyjność »

opublikowano 28/11/2014

Haut de page