Chór akademicki paryskiego uniwersytetu Sorbony w Warszawie [fr]

Chór akademicki paryskiego uniwersytetu Sorbony przebywał od 8 do 12 maja 2019 r. w Warszawie, gdzie wziął udział w festiwalu „Wiosna Chórów”, zorganizowanym przez Uniwersytet Warszawski. Przyjazd francuskiego chóru wiązał się z projektem utworzenia tzw. sojuszu 4EU+, czyli partnerstwa strategicznego pomiędzy następującymi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, paryską Sorboną, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem Karola w Pradze, a także uniwersytetami mediolańskim i kopenhaskim.

JPEG

Chór Sorbony wystąpił również na specjalnym koncercie w Ambasadzie Francji, podczas którego wykonał „Mszę na podwójny chór a capella” szwajcarskiego kompozytora Franka Martina oraz kantatę na podwójny chór mieszany „Figure humaine” (Człowiecza postać) Francisa Poulenca z tekstem Paula Eluarda.

JPEG

Po występie Ambasador Francji Pierre Lévy zaprosił wszystkich uczestników i gości na koktajl wydany w rezydencji.

JPEG
JPEG

Chór Uniwersytetu Sorbony liczy blisko 40 studentów. Od września 2011 roku dyryguje nim Ariel Alonso, który od 2016 jest także kierownikiem muzycznym Krajowego Chóru Polifonicznego Argentyny: Więcej na: http://cosu.sorbonne-universites.fr/a-propos/le-cosu.html

opublikowano 01/08/2019

Haut de page