Ceremonia pod pomnikiem marszałka Poniatowskiego (19 października 2013) [fr]

Ceremonia pod pomnikiem marszałka Poniatowskiego
sobota 19 października 2013, godz. 11.00

Zgromadziliśmy się dzisiaj pod pomnikiem marszałka Józefa Poniatowskiego, by złożyć hołd wielkiemu żołnierzowi, bohaterowi wojska polskiego i francuskiego.

Książe Józef Poniatowski był jedynym generałem obcego państwa, który otrzymał buławę marszałka Cesarstwa Francuskiego. Przyznano mu najbardziej prestiżowe odznaczenia naszych dwóch krajów: był odznaczony Orderem Wielkiego Orła Legii Honorowej w tysiąc osiemset dziewiątym roku (1809). Otrzymał także Order Orła Białego i Order Virtuti Militari.

Kiedy formowany był tymczasowy rząd Wielkiego Księstwa Warszawskiego latem tysiąc osiemset siódmego roku (1807), książę Poniatowski, słusznie uznając, że jedynie Francja była w stanie pomóc Polsce w odzyskaniu niepodległości i utraconych ziem, postanowił przyłączyć się do Cesarstwa Francuskiego.

Zreorganizował wojsko polskie ze skutecznością, która budziła podziw francuskich generałów. Niestrudzenie brał udział w walkach toczonych przez Cesarstwo, na terenie Galicji a później w Rosji. Okrył się chwałą w czasie bitew pod Smoleńskiem i pod Borodino, wiernie służąc zarówno sprawie Francji, jak i Polski.

Marszałek Poniatowski, poległ śmiercią bohatera w bitwie pod Lipskiem w październiku tysiąc osiemset trzynastego roku (1813), pozostaje jednym z najznamienitszych przykładów bliskiej więzi, jaka od zawsze łączyła nasze wojska. Wojsko polskie i francuskie nigdy nie starły się ze sobą na polu bitwy, ale zawsze walczyły, ramię w ramię, za wolność naszą i waszą.

Marszałek Józef Poniatowski jest częścią naszej wspólnej historii. Jego ciało spoczywa w katedrze na Wawelu a najbardziej prestiżowe francuskie zabytki przypominają o przywiązaniu marszałka do drugiej ojczyzny: jego nazwisko zostało wyryte na filarze Łuku Triumfalnego, popiersie wystawione jest w Wersalu, natomiast posąg zdobi fasadę Luwru w Paryżu.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 18/10/2013

Haut de page