COP21/Paryż 2015 [fr]

Organizacja 21. konferencji w sprawie klimatu w 2015 r. (Paris 2015) została oficjalnie powierzona Francji podczas 19 Konferencji państw stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbyła się w Warszawie (COP19). Konferencja COP21, nazywana również „Paris 2015”, będzie jedną z największych międzynarodowych konferencji zorganizowanych we Francji.

Stanowi to podwójne wyzwanie dla Francji:

  • Jako organizator musi gościć przez dwa tygodnie, w jak najlepszych warunkach, tysiące delegatów i obserwatorów pod egidą ONZ;
  • Jako kraj przewodzący Konferencji musi przyczynić się do usprawnienia negocjacji między stronami, stworzyć klimat zaufania, doprowadzić do zbliżenia poglądów i jednogłośnego przyjęcia wniosków końcowych.

JPEG

Konferencja musi stawić czoło bezprecedensowym wyzwaniom

Konferencja w Paryżu może mieć kluczowe znaczenie, ponieważ ma doprowadzić do międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, które pozwoli ograniczyć ocieplenie klimatu nawet o 2°C.

Chodzi o to, by na podstawie wniosków sformułowanych podczas COP20 w Limie podjąć w grudniu 2015 r. pewien pakiet decyzji.

Po pierwsze, należy doprowadzić do ambitnego i wiążącego porozumienia, wychodzącego naprzeciw zmianom klimatycznym, które objęłoby wszystkie kraje.

Następnie, należy ustalić udział poszczególnych krajów, czyli określić ciężar, który każdy kraj jest w stanie ponieść. Finansowanie walki ze zmianami klimatu będzie tu kluczową sprawą. Pewien etap został przekroczony wraz z pierwszą kapitalizacją Zielonego Funduszu w wysokości 9,3 miliardów dolarów, z czego ok. jeden miliard to udział Francji. A wreszcie, inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym przez samorządy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa mają doprowadzić do rozwoju ogólnej mobilizacji i uzupełnić wkład poszczególnych państw.

W perspektywie COP21 Francja postanowiła wspomagać wachlarz dodatkowych rozwiązań, a mianowicie wszelkie inicjatywy komplementarne wobec międzynarodowego porozumienia, przedsiębrane na poziomie lokalnym przez rządy i władze lokalne, które zostały uznane za podmioty pozarządowe, a przyczyniające się do wzmocnienia zaangażowania państw w dziedzinie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, dostosowania się do skutków zmian klimatu i finansowania. Podstawą tych dodatkowych rozwiązań jest wymiana dobrych praktyk oraz transfer wiedzy i technologii potrzebnych do przejścia do gospodarki niskowęglowej.Przydatne strony :
Strona internetowa COP21
Prezentacja COP21 na portalu Youtube
Rubryka « Klimat » na stronie francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego
Aktualności z 2014 roku dotyczące walki z ociepleniem klimatu

opublikowano 11/07/2016

Haut de page