Francja działa na rzecz realizacji Porozumienia Paryskiego [fr]

23. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, której przewodniczyć będzie Republika Wysp Fidżi, odbędzie się w dniach 6-17 listopada w Bonn.

JPEG

Na zaproszenie sekretariatu Konwencji, poszczególne kraje spotkają się, by wypracować przepisy wykonawcze do Porozumienia Paryskiego i przedyskutować kwestię zwiększenia zaangażowania państw na rzecz poprawy klimatu.

COP pod przewodnictwem Republiki Wysp Fidżi

COP23 będzie przewodniczyć Republika Wysp Fidżi, pierwsze małe państwo wyspiarskie, któremu powierzono tę funkcję. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu niemieckiego rządu, kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii i miasta Bonn.
Patricia Espinosa, Sekretarz wykonawczy Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, podkreśliła 27 lipca br., że „COP23 zachęca do uświadomienia sobie kruchości wysp i wszystkich narodów. Konferencja pozwala zwiększyć wsparcie dla silnych społeczności w szybkim przestawianiu się na czystą energię”.

Francja działa na rzecz realizacji i utrwalenia postanowień Porozumienia Paryskiego

Po przyjęciu i wejściu w życie Porozumienia, Francja nadal wspiera kraje, lokalne społeczności, miasta, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i osoby pragnące działać na rzecz urzeczywistnienia celów Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu.
COP23 będzie kluczowym momentem w rozwoju międzynarodowej mobilizacji na rzecz klimatu, zwłaszcza wokół inicjatyw Kalendarza ogólnoświatowych działań na rzecz klimatu, zainaugurowanego w Maroku podczas COP22.
W Bonn zbierze się wielu uczestników, by przedstawić podjęte działania i potwierdzić, że osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego jest możliwe. Podczas COP23 zostaną zaprezentowane inicjatywy Kalendarza ogólnoświatowych działań na rzecz klimatu. Poszczególne dni zostaną poświęcone strategicznym kwestiom działań na rzecz klimatu: energiom odnawialnym, rolnictwu, transportowi, lasom, zarządzaniu zasobami wodnymi, finansom i innowacjom. Uczestnicy będą mogli również poznać wyzwania stojące przed poszczególnymi sektorami i wpływ zmian klimatycznych na zdrowie ludzi.

Główne cele

Głównym celem COP23 będzie opracowanie przepisów wykonawczych do Porozumienia Paryskiego i określenie warunków dialogu zmierzającego do przyjęcia ambitniejszych celów w zakresie poprawy klimatu.

  • Opracowanie przepisów wykonawczych do Porozumienia Paryskiego
    Należy kontynuować prace rozpoczęte podczas sesji zorganizowanej w Bonn w maju 2016 roku i podczas COP22, by przygotować przepisy wykonawcze do Porozumienia Paryskiego. Naszym zamiarem jest, by zostały one przyjęte najpóźniej podczas szczytu COP24, który odbędzie się pod polskim przewodnictwem w grudniu 2018 r. w Katowicach. Przepisy te umożliwią pełne wprowadzenie Porozumienia Paryskiego przez wszystkie Strony.
  • Rozbudzenie ambicji państw w sprawie zwiększenia zaangażowania na rzecz klimatu
    Działania zapowiedziane przez poszczególne kraje przed COP21 nie pozwalają na osiągnięcie głównego celu Porozumienia Paryskiego, tj. ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu poniżej 2° C. By określić postępy wszystkich krajów w dążeniu do tego celu i zwiększyć nasze zaangażowanie, po konsultacjach ze Stronami, Republika Wysp Fidżi postanowiła zainicjować w 2018 roku otwarty dla wszystkich „Dialog z Talanoa”, wzywający wszystkich ludzi dobrej woli do działania na rzecz powszechnego dobra. Warunki tego dialogu zostaną uściślone podczas COP23.

opublikowano 17/11/2017

Haut de page