BusinessFrance i Francusko-Polska Izba Gospodarcza łączą siły, by wesprzeć francuskie MŚP na polskim rynku [fr]

Ambasador Francji w Polsce, Pierre Buhler, przyjął 23 czerwca w swoim biurze Panią Monikę Constant, dyrektorkę Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) i Pana Michela Lodolo, dyrektora agencji Business France w Polsce, gdzie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o strategicznym partnerstwie na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na rynkach międzynarodowych.

JPEG

To strategiczne partnerstwo o światowym zasięgu, wzór dla podobnych partnerstw zawieranych według tego samego modelu w wielu krajach, zostało podpisane 11 marca 2015 roku w Paryżu przez BusinessFrance i stowarzyszenie Francuskich Izb Handlowo-Przemysłowych za granicą „CCI International” oraz stowarzyszenie krajowych i zagranicznych Francuskich Izb Handlowo-Przemysłowych „CCI France Inernational” w obecności Matthiasa Fekla, Sekretarza Stanu ds. Handlu Zagranicznego, Promocji Turystyki i ds. Francuzów mieszkających zagranicą podczas pierwszego „Forum MŚP na rynkach międzynarodowych” we Francji.

JPEG

To nowe partnerstwo miedzy agencją BusinessFrance w Polsce i Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP) ma na celu polepszenie oferty dla firm francuskich, (badanie rynku, pomoc w prowadzeniu biura, lokowanie na rynku, przedstawicielstwo handlowe) w optymizacji spójności działań i w pogłębieniu synergii, aby możliwości oferowane przez polski rynek stały się bardziej dostępne dla francuskich MŚP.

opublikowano 16/11/2015

Haut de page