„Budowa polskiego potencjału jądrowego” - wydarzenie skierowane do studentów uczelni technicznych [fr]

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN), we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz pod patronatem Ambasady Francji w Polsce, zorganizował 2 marca br. wydarzenie zatytułowane „Budowa polskiego potencjału jądrowego”, którego celem było zapoznanie polskich studentów z przemysłem jądrowym i jego możliwościami, a także promowanie współpracy akademickiej między Polską a Francją w sektorze jądrowym.

Przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska, Paweł Pytlarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej, podkreślił, że kluczowym elementem planu wdrażania i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, wymagającym szczególnej uwagi, jest rozwój i rozbudowa wykwalifikowanej kadry. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanego i wykształconego personelu, zdolnego do zbudowania zarówno unikalnej infrastruktury, jak i kultury bezpieczeństwa, jest jednym z najważniejszych zadań w procesie przygotowania do budowy i eksploatacji reaktorów jądrowych.

JPEG

Thierry Salmon, doradca ds. energii jądrowej na kraje Grupy Wyszehradzkiej i przedstawiciel Ambasadora Francji w Polsce, powiedział, że „aby zbudować kompetentną i wykwalifikowaną siłę roboczą, studenci powinni być zachęcani do podejmowania ciekawej pracy zawodowej i mieć długofalowe perspektywy. Zaczyna się to od wysokiej jakości kształcenia akademickiego, a nasze francuskie uniwersytety i szkoły inżynierskie są gotowe do bliższej współpracy ze swoimi polskimi odpowiednikami. Liczymy na to, że I2EN to umożliwi.”

Polscy studenci i wykładowcy wysłuchali prezentacji reprezentanta rządu na temat polskiego programu jądrowego. Przedstawiciele polskiego przemysłu przedstawili swoje przyszłe potrzeby. Podczas dyskusji przy okrągłym stole polscy profesorowie rozmawiali o różnych sposobach przyciągnięcia większej liczby studentów do branży jądrowej. Na koniec trzej młodzi polscy inżynierowie jądrowi, jeden pracujący w Polsce, a dwaj we Francji, podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami w branży i entuzjazmem związanym z wykonywaną pracą.

Przedstawiciele EDF z Francji i Wielkiej Brytanii omówili zaawansowane technologicznie aspekty sektora jądrowego i stojące przed nim wyzwania. Reprezentanci EDF podkreślili również wpływ budowy Hinkley Point C (Wielka Brytania) na społeczność lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa, kształcenia i zatrudnienia.

JPEG

Seminarium zakończyło się przedstawieniem programów uniwersyteckich związanych z energetyką jądrową we Francji, dostępnych dla zagranicznych studentów (Grenoble INP, IMT Atlantique i Uniwersytet Paris-Saclay) oraz możliwości rozwoju nowych podwójnych dyplomów i programów wymiany między polskimi i francuskimi uniwersytetami i szkołami inżynierskimi, z możliwością odbywania praktyk w przemyśle jądrowym we Francji i Wielkiej Brytanii.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników, zarówno bezpośrednich, jak i internetowych, w tym studenci i profesorowie z ośmiu następujących uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski.

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) reprezentuje i koordynuje przemysł jądrowy, badania i rozwój oraz środowisko akademickie we Francji i za granicą we wszystkich kwestiach związanych ze szkoleniem w zakresie energii jądrowej. Zrzeszając wszystkie zainteresowane strony, I2EN pełni rolę priorytetowego punktu kontaktowego dla krajów pragnących rozwijać programy szkoleniowe i edukacyjne, umożliwiając im korzystanie z doświadczeń Francji w zakresie budowania potencjału ludzkiego w sektorze jądrowym.

opublikowano 09/03/2022

Haut de page