Bpifrance [fr]

Bpifrance jest francuskim państwowym bankiem inwestycyjnym wspierającym francuskie firmy od etapu ich tworzenia do chwili wejścia na giełdę, od pierwszych kredytów po zarządzanie własnym kapitałem.

JPEG

Bpifrance, to 23,1 miliardów euro uruchomionych w roku 2015 na rzecz przedsiębiorstw, z czego 13,3 miliardów euro w ramach finansowania działalności, 8 miliardów euro gwarantowanych kredytów bankowych, 1,8 miliarda euro inwestycji kapitałowych dla blisko 86 000 przedsiębiorstw co roku.

Bpifrance wspiera bezpośrednio francuskie przedsiębiorstwa od stadium akwizycji po tworzenie siedziby, dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów finansowych uzupełniających tradycyjną ofertę sektora bankowego.

Chcąc sprzyjać działalności eksportowej firm francuskich, Bpifrance uruchomiła w marcu 2015 roku kredyt eksportowy, który daje możliwość finansowania zakupów ze strony zagranicznych klientów w przedziale kwot od miliona do 75 milionów euro.

W Europie Środkowo-Wschodniej Bpifrance oferuje swe usługi we współpracy z agencją Business France oraz Francusko-Polską Izbą Gospodarczą w Warszawie.

Francuskie przedsiębiorstwa, które szukają tu klientów, chcą rozwijać działalność lub założyć filię w regionie od Skandynawii po Grecję, nie wyłączając Rosji, mogą się skontaktować z naszą przedstawicielką:

Isaure de Cromières
przedstawicielka Bpifrance na Europę Środkową i Wschodnią
Ambasada Francji w Polsce
Tel.: (+ 48) 22 529 31 76
Kom.: (+33) 631 782 214
Email : isaure.decromieres@bpifrance.fr

opublikowano 25/10/2016

Haut de page