Bogusław Sonik odznaczony orderem zasługi w randze Komandora [fr]

JPEG - 82.4 kb
Bogusław Sonik, Pierre Buhler i Thierry Guichoux

Ambasador Francji Pierre Buhler wręczył Bogusławowi Sonikowi, byłemu działaczowi Solidarności, politykowi i posłowi do Parlamentu Europejskiego, insygnia komandora francuskiego Orderu Zasługi. Uroczystość została zorganizowana 28 września 2015 r. przez Konsula Generalnego Francji w Krakowie Thierry’ego Guichoux w siedzibie Konsulatu Generalnego i Instytutu Francuskiego w Krakowie.

Przed przekazaniem orderu, Ambasador odczytał dwa listy gratulacyjne przesłane przez ministra Spraw Zagranicznych RP Grzegorza Schetynę oraz ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza. Następnie wygłosił przemówienie, w którym wyraził uznanie dla zaangażowania Bogusława Sonika na rzecz demokracji i dla jego wybitnego wkładu w umacnianie relacji polsko-francuskich.

- Przemówienie ambasadora

JPEG

JPEG

W uroczystości uczestniczyło ponad sto osób. Wiceprezydent Krakowa Katarzyna Cięciak odczytała list z gratulacjami od prezydenta tego miasta.

opublikowano 02/06/2016

Haut de page