Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego 2013 [fr]

Na wniosek Prezydenta Republiki Francuskiej, zwierzchnika francuskich sił zbrojnych, , w dniu 29 kwietnia 2013 roku po zatwierdzeniu na szczeblu Rady Obrony została opublikowana nowa Biała Księga Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego. Ten liczący 160 stron dokument wskazuje kurs, jaki powinny obrać francuskie siły zbrojne przez kolejne dwanaście lat. Prezydent podziękował członkom komisji ds. Białej Księgi za wspólną pracę nad jej redagowaniem, pogratulował też przewodniczącemu tej Komisji, p. Jean-Marie Guéhenno, Głównemu Radcy francuskiego Trybunału Obrachunkowego.

JPEG

Prezydent Republiki Francuskiej przypomniał, że w świecie, w którym narastają i mnożą się zagrożenia autonomia, strategiczna Francji w obszarze obrony i bezpieczeństwa jest niezbędna dla narodowej niepodległości. Dodał też, że gwarantuje ona ochronę francuskim obywatelom, a także przy spełnieniu międzynarodowych zobowiązań sprzyja zbiorowemu bezpieczeństwu Europy i sojuszników Francji i Europy. Biała Księga zakłada dalszą modernizację obrony i bezpieczeństwa kraju przy zrównoważonym dostosowaniu środków do wyznaczonych zadań, oraz rozwój francuskiego przemysłu obronnego w ramach wyznaczonego przez Francję celu, jakim jest powrót do równowagi finansów publicznych.

Szczegółowe dane dostępne są w niżej podanych dokumentach (na razie dostępna jest jedynie ich wersja francuska):

- Biała Księga 2013, 160 stron

- Tematyczne opracowanie nt. Białej Księgi 2013, 61 stron

- Główne założenia Białej Księgi 2013, 6 stron

- 12 kluczowych punktów i nowości nt. Białej Księgi 2013, 14 stron

- Przemówienie francuskiego ministra Obrony, p. Le Drian, z dnia 29 kwietnia 2013, 41 stron

- Materiały dla mediów z dnia 29 kwietnia 2013, 18 stron

opublikowano 08/05/2013

Haut de page