Bezpieczeństwo turystów [fr]

Francja pozostaje, pomimo zagrożenia terrorystycznego, bezpiecznym krajem. Jednak, ze względu na konieczność zarządzania zwiększonym ruchem turystycznym na świecie i wobec dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce we Francji od początku 2015 roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego przedstawiło 7 listopada 2016 r. plan wzmocnienia bezpieczeństwa turystów przewidujący między innymi:

  • rozwój sieci video-monitoringu w Paryżu i na peryferiach miasta;
  • zainstalowanie nowych zabezpieczeń w najczęściej odwiedzanych obiektach kulturalnych;
  • stworzenie mobilnych komisariatów działających w obiektach turystycznych i hotelach;
  • zainstalowanie 87 nowych modułów „Parafe”, zautomatyzowanych szybkich przejść granicznych, w celu przyśpieszenia kontroli granicznej na paryskich lotniskach.

PNG

Więcej informacji (po francusku)

opublikowano 19/01/2017

Haut de page