Bezpieczeństwo jądrowe – seminarium polsko-francuskie

W dniu 16 lutego 2012 w Ambasadzie Francji w Polsce odbyło się seminarium na temat bezpieczeństwa jądrowego. Celem spotkania było przedstawienie francuskich doświadczeń w zakresie państwowej kontroli w tej dziedzinie w ramach współpracy między władzami odpowiedzialnymi za dozór bezpieczeństwa jądrowego w obu krajach.

Seminarium to było organizowane w nawiązaniu do spotkania Prezesa polskiego urzędu dozoru bezpieczeństwa jadrowego, PAA (Państwowa Agencja Atomistyki), z jego francuskim odpowiednikiem, Prezesem ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire – Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego) we wrześniu 2011 r.

Przedstawiciele ASN oraz instytutu stanowiącego jego wsparcie techniczne - IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire - Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego) - omawiali rolę francuskiego urzędu ds. bezpieczeństwa w procesie oceny bezpieczeństwa nowej lokalizacji obiektu jądrowego i procedury wydawania zezwoleń na nowy reaktor.

To spotkanie było również okazją do dyskusji nt. dodatkowych ocen bezpieczeństwa realizowanych na terenie francuskich elektrowni jądrowych w związku z wypadkiem w Fukushimie. W seminarium wzieło udział około 30 przedstawicieli PAA oraz innych instytucji uczestniczących w procesach licencjonowania i inspekcji reaktorów jądrowych.

Dernière modification : 28/02/2012

Haut de page