Bernard Cazeneuve na spotkaniu “nieformalnej grupy refleksyjnej ds. przyszłości Europy” (Warszawa, 17 września 2012)

Minister ds. Europejskich, Bernard Cazeneuve przybył 17 września 2012 do Warszawy na zaproszenie polskiego Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, by reprezentować Laurent’a Fabius’a, Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej w ostatnim spotkaniu “nieformalnej grupy refleksyjnej ds. przyszłości Europy”.

Ta nieformalna grupa, utworzona na początku roku z inicjatywy Guido Westerwelle, niemieckiego Ministra Spraw Zagranicznych, wykonała ogromną pracę i stanowiła forum wymiany poglądów na wysokim szczeblu. Prace nieformalnej grupy pokazały wspólne zaangażowanie uczestników na rzecz wypracowania naszej europejskiej przyszłości, jak również bogactwo i różnorodność spostrzeżeń na ten temat. Są one stymulującym i istotnym wkładem do refleksji, która ma miejsce w Unii Europejskiej, nie zastępując jej jednak.

W związku z trudnościami jakie napotyka obecnie Unia Europejska należy wytyczyć jasne kierunki na przyszłość i dodać nowej energii europejskiemu projektowi, by przywrócić zaufanie do europejskiej konstrukcji. Wysiłki Francji i jej europejskich partnerów muszą odtąd być kontynuowane w ramach prac prowadzonych przez pana Van Rompuy, przewodniczącego Rady Europejskiej, by wzmocnić Unię gospodarczą i walutową. Francja przedstawi swoje propozycje w tym zakresie.

Odpowiedź na kryzys gospodarczy i finansowy w strefie euro i Europa jako całość stanowią główne wyzwanie i absolutny priorytet dla Francji. Musi ona przede wszystkim opierać się na obecnych traktatach, które niedawno weszły w życie. Jak wielokrotnie podkreślał Prezydent Republiki Francuskiej, każdemu postępowi w integracji powinny towarzyszyć dodatkowe kroki polegające na wprowadzaniu i stosowaniu instrumentów solidarności. W tym kontekście w odpowiednim momencie będzie można rozważyć dostosowanie traktatów, jako ukoronowanie tego procesu solidarnej integracji europejskiej.

Dernière modification : 18/09/2012

Haut de page