Ambicje związane z językiem francuskim i wielojęzycznością

Język francuski jest piątym językiem na świecie. Posługuje się nim coraz więcej ludzi i są oni obecnie bardziej liczni poza Francją, niż w samej Francji.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii Prezydent Emmanuel Macron przedstawił międzynarodową strategię Francji w sprawie języka francuskiego i wielojęzyczności.
Francja pragnie przyczynić się do realizacji tej strategii wraz z Międzynarodową Organizacją Frankofonii i wszystkimi partnerami, którzy podzielają jej ambicje w sprawie języka francuskiego i wielojęzyczności.

Międzynarodowa strategia Francji w sprawie języka francuskiego i wielojęzyczności została przedstawiona przez Prezydenta Emmanuela Macrona 20 marca 2018r. w przemówieniu wygłoszonym w Akademii Francuskiej.

Jest ona efektem pracy zbiorowej : konsultacje obywatelskie: „Mój pomysł na francuski”, która pozwoliła zgromadzić ponad 5000 „pomysłów”; Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej 14-15 lutego 2018r. w Paryżu, w której uczestniczyło 500 intelektualistów, artystów, szefów przedsiębiorstw i nauczycieli, przedstawiono bardzo wiele propozycji.

Strategia przewiduje 33 środki pozwalające uczyć się, komunikować się i tworzyć po francusku, w celu uczynienia z francuskiego jednego z wielkich języków światowych jutra i szansy w procesie globalizacji.

Uczyć się po francusku

Pierwszym zadaniem ambitnej polityki frankofońskiej jest przekazywanie nauczania.

Francja zobowiązuje się do wspierania systemów nauczania krajów frankofońskich, zwłaszcza w Afryce, by mogły one przekazywać język francuski nowym pokoleniom z poszanowaniem pluralizmu językowego.
Co się dotyczy świata niefrankofońskiego, Francja pragnie wzmocnić pozycję języka francuskiego w systemach nauczania swych partnerów europejskich i międzynarodowych. Jeszcze bardziej będzie uczestniczyć w kształceniu talentów na całym świecieza pośrednictwem swych liceów francuskich i uniwersytetów.

W samej Francji będzie się przywiązywać wielką wagę do nauczania języka, zwłaszcza wśród populacji w trudnym położeniu.

Komunikować się po francusku

Drugim wielkim zadaniem otwartej i odważnej frankofonii jest kwestia używania języka do komunikowania się.

Francuski jest czwartym językiem internetu i trzecim językiem kontaktów biznesowych; przestrzeń frankofońska to ponad 15% światowego bogactwa.

Francuski jest oficjalnym językiem ONZ, roboczym językiem Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. To język najczęściej używany - po angielskim - w dyplomacji i jeden z dwóch języków Igrzysk Olimpijskich.

Aby zrealizować ambicję uczynienia z francuskiego jednego z trzech wielkich języków światowych XXI wieku, trzeba wzmocnić jeszcze bardziej jego obecność w znaczących obszarach życia międzynarodowego: w internecie i mediach informacji globalnej, ekonomii, dyplomacji europejskiej i wielostronnej.

W czasie, kiedy zwiększa się liczba frankofonów i wzmacnia tendencja do rozwoju świata wielobiegunowego, powinniśmy walczyć o zwiększenie roli francuskiego i bronić tego języka.

Tworzyć po francusku

Trzecim wielkim zadaniem frankofonii jest sprawienie, by francuski bardziej niż kiedykolwiek był językiem twórczości, językiem, w którym się myśli i wymyśla świat jutra.

Frankofonia jest bogata – w Europie, w Afryce, w Ameryce Północnej i na Karaibach, na Środkowym Wschodzie, w rejonie Azji i Pacyfiku – istnieją liczne ogniska kreatywności.

W literaturze, kinie, teatrze, tańcu, sztukach wizualnych pojawiają się nowi ludzie odnawiający i wzbogacający wizję świata. Trzeba im towarzyszyć, zachęcać ich, sprawiać, by stali się znani.

Trzeba również zlikwidować przedziały między przestrzeniami kulturalnymi i twórczymi, wspierać mobilność artystów i dzieł, by wzmocnić wspólną tożsamość frankofońską.

Środki

  • Posłuchajcie pełnego przemówienia na tym wideo

opublikowano 06/04/2018

Haut de page