Ambasador z wizytą w Szczecinie (10 kwietnia 2018) [fr]

We wtorek 10 kwietnia 2018 r. Ambasador Pierre Lévy, w towarzystwie Konsula Michela Lisbonisa, wręczył list komisyjny Pierre-Frédéric Weberowi, nowemu Konsulowi Honorowemu Francji w Szczecinie. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie ośrodka Alliance Française, wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i francuskiej społeczności. Ambasador wyraził uznanie dla dokonań poprzedniego konsula honorowego, Włodzimierza Puzyny, a następnie przedstawił Pierre-Frédéric Webera. Jako historyk i politolog, doktor paryskiej Sorbony, Weber pracuje od 2007 roku w Katedrze Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

JPEG - 189.4 kb
Ambasador Pierre Lévy wręczył list komisyjny Panu Pierre-Frédéric Weberowi, nowemu Konsulowi Honorowemu Francji w Szczecinie

JPEG

Wczesnym popołudniem Ambasador spotkał się z Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwardem Włodarczykiem. Wspomniał o możliwościach rozwijania współpracy dwustronnej, z których mogą korzystać polskie uczelnie (podwójne dyplomy, dotacje, stypendia rządu francuskiego, program mobilności skierowany do młodych naukowców). Następnie wygłosił wykład „Francja i Polska w Unii Europejskiej” przed licznie zgromadzonymi przedstawicielami środowiska akademickiego i studentami.

JPEG - 216.4 kb
Ambasador ze studentami z Uniwersytetu Szczecińskiego

Delegacja odwiedziła Muzeum Narodowe w Szczecinie - Centrum Dialogu Przełomy, które w 2016 roku zostało wyróżnione tytułem World Building of the Year. W muzeum prezentowana jest wystawa stała obejmująca lata powojenne oraz ruchy i kierunki polityczne w Polsce do upadku komunizmu. Na koniec jednodniowej wizyty delegacja udała się do Filharmonii Szczecińskiej, gdzie podziwiała zarówno architekturę jak i doskonałą akustykę sal koncertowych.

opublikowano 19/04/2018

Haut de page