AREVA i EDF wzmacniają współpracę z polskimi przemysłem [fr]

6 września br. w Krakowie, francuskie przedsiębiorstwa AREVA i EDF zorganizowały trzecią edycję Dnia Dostawcy, po tych, które miały już miejsce w Gdańsku i Warszawie. Przy tej okazji podpisano cztery kolejne porozumienia o współpracy z polskimi przedsiębiorstwami: Powen Wafapomp, Elektrobudową, Tele-foniką Kable i Rafako. W wydarzeniu udział wzięło blisko 50 firm produkcyjnych, budowlanych i inżynieryjnych oraz przedstawiciele kierownictwa AREVA i EDF.
Tego typu spotkania z polskimi firmami wynikają z chęci dwóch dużych przedsiębiorstw francuskich, jakimi są AREVA i EDF, utworzenia szerokiej sieci polskich dostawców na potrzeby przyszłych projektów w zakresie energetyki jądrowej. Współpraca ta pozwoli także rozwijać przemysłowe i techniczne kompetencje polskich spółek.

Tarik Choho, wicedyrektor generalny AREVA ds. Handlowych oświadczył : « Dzisiejsze wydarzenie oraz podpisanie serii porozumień przyczyniają się do wzmocnienia sieci dostawców utworzonej przez AREVA i EDF w celu złożenia możliwie jak najlepszej oferty na budowę i eksploatację reaktorów jądrowych w Polsce. W budowie Olkiluoto 3 w Finlandii uczestniczy już 25 polskich przedsiębiorstw, tworząc solidne podstawy do udziału w budowie reaktorów w Polsce”.

Dominique Lagarde, dyrektor Inżynierii ds. Nowych Elektrowni Jądrowych EDF uważa, że: „Połączenie na jak najwcześniejszym etapie kompetencji lokalnych przedsiębiorstw z know-how firm leaderów w energetyce jądrowej jest atutem dla przyszłego polskiego programu energetyki jądrowej. Podpisane dziś cztery porozumienia o współpracy wzmacniają więzi EDF z kilkuset polskimi dostawcami, z którymi EDF Polska współpracuje już w ramach swoich źródeł wytwarzania. Są one konkretnym wyrazem naszej woli długofalowego dzielenia się z partnerami wiedzą i umiejętnościami”.

JPEG - 377.2 kb
Zdjęcie : Tarik CHOHO (wicedyrektor generalny AREVA ds. Handlowych), Ryszard PILCH (wiceprezes spółki Tele-Fonika Kable) i Dominique LAGARDE (dyrektor Inżynierii ds. Nowych Elektrowni Jądrowych EDF). ©EDF – Bartosz Biegaj

opublikowano 23/09/2013

Haut de page