76. rocznica Apelu generała de Gaulle’a [fr]

Misja wojskowa Ambasady Francji i stowarzyszenie « Ren i Dunaj » zrzeszające byłych żołnierzy I Armii Francuskiej zorganizowały w sobotę 18 czerwca uroczystość na cześć Apelu generała de Gaulle’a.

JPEG - 163.9 kb
Uroczystość z okazji 76. rocznica Apelu generała de Gaulle’a na kwaterze francuskiej na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie

Pierwsza część uroczystości odbyła się na kwaterze francuskiej na cmentarzu wojskowym na Powązkach, z udziałem przedstawicieli Garnizonu Warszawa, środowisk polsko-francuskich kombatantów, polskich władz cywilnych i wojskowych, francuskich parlamentarzystów, personelu dyplomatycznego w Warszawie, a także uczniów i nauczycieli CVIV Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum Francuskiego.

JPEG - 169.2 kb
Przemówienie Ambasadora Pierre’a Buhlera na cmentarzu

Pan Ambasador Pierre Buhler, prezes stowarzyszenia „Ren i Dunaj” Pan Jan Skowron, Pani Monika Kalinowska z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz francuski senator Pan Jean-Yves Leconte wygłosili przemówienia, w których przypomnieli ścisłe więzy historyczne łączące Francję i Polskę, i oddali hołd odwadze ludzi, którzy, nie będąc Francuzami, odpowiedzieli na wezwanie Generała de Gaulle’a.

Po przemówieniach, Pan Ambasador, Pan Skowron, Pan Leconte i generał Jean-Pierre Beauchesne, prezes Federacji kombatantów żyjących poza Francją, odsłonili tablicę symbolizującą polsko-francuskie braterstwo broni.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 153.9 kb
Odsłonięcie tablicy symbolizującej polsko-francuskie braterstwo broni

Na zakończenie uroczystości, licealiści odczytali Apel generała de Gaulle’a po francusku i po polsku.

JPEG - 136.4 kb
Apel generała de Gaulle’a po francusku i po polsku odczytali uczniowie XLIV LO w Warszawie i Liceum Francuskiego w Warszawie

Następnie Pan Ambasador, Pani Sekretarz Stanu Anna Maria Anders oraz kombatanci złożyli wieniec w imieniu wszystkich obecnych. Pułkownik Mariusz Fryc z BBN złożył wieniec w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy, a Pani Pascale Seux, radca konsularny, złożyła trzeci wieniec w imieniu Pana Pierre-Yves’a Le Borgn’a, deputowanego reprezentującego Francuzów żyjących poza Francją.

JPEG

Po uroczystości Ambasador zaprosił uczestników na przyjęcie w rezydencji, podczas którego odznaczył Medalem Obrony Narodowej Majora Rafała Wielgusa. Major Wielgus odznaczył się w Republice Środkowej Afryki współdziałając z siłami francuskimi podczas operacji Sangaris i EUFOR RCA. Ambasador podkreślił, że Major Wielgus potwierdził swą służbą, iż polsko-francuskie braterstwo broni pozostaje żywe i jest ciągle podtrzymywane.

- Przemówienie Ambasadora

JPEG - 105 kb
Ambasador wręczył Medal Obrony Narodowej Majorowi Rafałowi Wielgusowi

Tak zakończył się ten dzień, który połączył przedstawicieli różnych pokoleń i krajów. Licealiści i kombatanci, francuscy parlamentarzyści i polscy politycy oddali razem cześć spuściźnie generała de Gaulle’a i przyczynili się do podtrzymania żywej pamięci o dziejach relacji polsko-francuskich.

JPEG - 110.8 kb
mjr Janusz Gołuchowski, szef Środowiska 1. Dywizji Pancernej im. Gen. Maczka wręcza Ambasadorowi prezent

opublikowano 27/09/2016

Haut de page