75. rocznica Apelu gen. de Gaulle’a do rodaków i wręczenie odznaczeń (Warszawa, 18 czerwca 2015) [fr]

Dwie uroczystości zostały zorganizowane dla uczczenia 75. rocznicy Apelu generała de Gaulle’a z 18 czerwca 1940 r. Pierwsza, w której uczestniczyli przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, odbyła się rano na cmentarzu wojskowym, część A, przy kwaterze francuskiej, w obecności kombatantów drugiej wojny światowej. Pan Lech Pietrzak z Pierwszej Dywizji Pancernej, Pan Jan Skowron, Prezes Stowarzyszenia Ren-Dunaj, i Pułkownik Roland Delawarde, Attaché obrony w Ambasadzie Francji w Warszawie, wygłosili przemówienia wspomnieniowe.
- Przemówienie Ambasadora na cmentarzu na Powązkach

JPEG

Popołudniowa uroczystość odbyła się pod pomnikiem generała de Gaulle’a stojącym przy rondzie noszącym Jego imię. Na uroczystości byli obecni Anna Janiszewska, dyrektor Departamentu Uroczystości Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wysocy przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Obrony i BBN, jak również ambasad krajów, które uczestniczyły w drugiej wojnie światowej.

JPEG

Pułkownik Delawarde powitał przybyłych na uroczystość francuskich i polskich kombatantów, członków francuskiej społeczności w Polsce, przedstawicieli stowarzyszeń, licealistów i ich nauczycieli.

JPEG - 122.5 kb
Profesor Aleksander Hall

Profesor Aleksander Hall, oficer Narodowego Orderu Legii Honorowej, były poseł, były minister, historyk i autor wielu dzieł o Generale de Gaulle’u i Jego myśli politycznej, wygłosił przemówienie, w którym przypomniał tego wyjątkowego, wielkiego człowieka i decydującą rolę, jaką odegrał podejmując się pełnienia obowiązków szefa rządu Wolnej Francji w Londynie.

JPEG

Licealiści z Liceum Francuskiego im. René Goscinnego i Liceum im. Antoniego Dobiszewskiego przeczytali po francuski i po polsku słynny tekst apelu wzywającego do oporu przeciwko okupantowi, który Generał de Gaulle wygłosił 18 czerwca 1940 r. w Londynie, na falach brytyjskiego radia.

JPEG

JPEG

Następnie złożone zostały kwiaty i wieńce pod pomnikiem. Pierwszy wieniec złożyli Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler.

JPEG

Po uroczystości przy Rondzie de Gaulle’a, Ambasador wydał w swej rezydencji przyjęcie, podczas którego odznaczył Generała Andrzeja Knapa srebrnym Medalem Obrony Narodowej. Ambasador wręczył również złoty Medal Obrony Narodowej Podpułkownikowi Jerzemu Pieńkosowi i francuskie medale pamiątkowe z okuciem „Afganistan” chorążym Robertowi Budnickiemu i Robertowi Rębiszowi.

-  Przemówienie Ambasadora

JPEG

opublikowano 01/02/2016

Haut de page