7. spotkanie Klubu Francuskiego Agrobiznesu w Ambasadzie Francji w Polsce [fr]

W dniu 25 września Regionalny Wydział Ekonomiczny Ambasady Francji w Warszawie zorganizował siódme spotkanie Klubu Francuskiego Agrobiznesu (KLUB AGRO), pod wspólnym przewodnictwem wysokich przedstawicieli Lactalis i Pernod-Ricard w Polsce. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

JPEG

Klub Agro stal się regularnym miejscem spotkań dla francuskich przedsiębiorstw obecnych na polskim rynku rolnym, usług dla rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i powiązanych sektorów. Jest to miejsce dyskusji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie, ale również sytuacji gospodarczej, możliwości biznesowych oraz francuskich inicjatyw handlowych. Klub stanowi jedno z narzędzi konsultacyjnych w ramach pracy na rzecz gospodarki, realizowanej przez Ambasadę oraz francuską wspólnotę biznesową (MŚP, duże grupy kapitałowe, firmy dystrybucyjne, banki).

Podczas spotkania przedstawiciele francuskich firm wyrazili chęć bliskiej współpracy z Ambasadą oraz władzami polskimi w zakresie norm i procesów certyfikacyjnych (rolnictwo ekologiczne, produkty wolne od GMO) w celu podniesienia poziomu informacji oraz zaufania polskich konsumentów do jakości oferowanych im produktów.

opublikowano 28/09/2017

Haut de page