60 rocznica przyjęcia Konstytucji V Republiki Francuskiej [fr]

Ambasador Francji wziął 5 czerwca udział w seminarium zorganizowanym przez Senat RP w związku z rocznicą przyjęcia we Francji obecnej Konstytucji tego kraju. Seminarium otworzył marszałek Senatu Stanisław Karczewski; stało się ono okazją do pasjonujących debat o wyzwaniu, jakim jest dostosowywanie Konstytucji poszczególnych krajów do zmian zachodzących w obecnych czasach.

JPEG

W tych debatach, moderowanych przez wicemarszałka Senatu Michała Seweryńskiego oraz senatora Aleksandra Pocieja, uczestniczyły w szczególności podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Anna Surówka-Pasek oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Maria Gintowt-Jankowicz.

JPEG

Ze strony Francji udział brało dwoje przedstawicieli. Wybitna profesor prawa publicznego Anne Levade, która swego czasu weszła w skład tzw. komisji Balladura do spraw reformy Konstytucji, omówiła genezę Konstytucji V Republiki Francuskiej i francuskie praktyki konstytucyjne; natomiast przewodniczący francusko-polskiej grupy przyjaźni francuskiego Senatu senator Jean-Pierre Leleux prezentował wyzwania stojące przed kolejną reformą francuskiej Konstytucji.

JPEG

Na zakończenie uczestnicy seminarium zostali zaproszeni do rezydencji ambasadora Francji. W przemówieniu ambasador położył nacisk na wymiar europejski obecnie toczonych debat konstytucyjnych i przypomniał, że społeczeństwa krajów, które przystępowały do Unii Europejskiej, zgodziły się w imię wspólnie wyznawanych wartości, by Konstytucje krajowe zostały dostosowane do Traktatów Europejskich. Podziękował w szczególności wicemarszałkowi Michałowi Seweryńskiemu oraz senatorowi Aleksandrowi Pociejowi za zorganizowanie tego seminarium, widząc w tym dowód przyjaźni łączącej oba kraje.

JPEG

Wicemarszałek Michał Seweryński również wygłosił kilka zdań, po czym wręczył ambasadorowi oraz profesor Anne Levade faksymile Konstytucji 3 maja 1791 roku.

opublikowano 02/01/2019

Haut de page