6 edycja projektu Eco-Miasto: Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto [fr]

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowny Panie Prezesie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Szanowna Pani Wiceprezydent Warszawy,
Szanowna Pani Dyrektor Centrum UNEP-GRID,
Drodzy Partnerzy,
Panie i Panowie,

Z wielką radością witam Państwa na konferencji zamykającej szóstą edycję projektu Eco-Miasto.

Ambasada Francji działa od wielu lat promując transformację ekologiczną polskich miast. Eco-Miasto stanowi przykład długotrwałego zaangażowania Francji na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki z globalnym ociepleniem.

Tegoroczna edycja ma szczególne znaczenie w związku z konferencją klimatyczną COP24, która odbędzie się pod koniec roku w Katowicach. Eco-Miasto 2018 potwierdza po raz kolejny zaangażowanie Francji u boku Polski w wysiłkach na rzecz wdrażania zobowiązań podjętych podczas COP21 w 2015 roku. Przyjęte wtedy jednogłośnie przez 195 krajów paryskie porozumienie klimatyczne wskazało cel, jakim jest zahamowanie ocieplenia, aby do końca tego stulecia pozostało poniżej wartości 2 stopni. Obecnie wspólnie ku temu zmierzamy, mając na względzie ochronę naszej planety.

W osiągnięciu zamierzonych efektów decydującą rolę odgrywają trzy grupy podmiotów: władze państwowe, poszczególne przedsiębiorstwa oraz samorządy lokalne. Walka z ociepleniem toczy się nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej, ale także w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców, tam gdzie skutki zdrowotne i środowiskowe są najbardziej odczuwalne.

Jeżdżąc często po Polsce zauważam znaczącą mobilizację w tej dziedzinie. Ten wielki ruch pokazuje, że na miastach ciąży szczególna odpowiedzialność za walkę ze zmianami klimatu, w Polsce jak i w innych krajach. To w miastach funkcjonują odpowiednie mechanizmy i konkretne instrumenty związane z kompetencjami powierzonymi burmistrzom i prezydentom. Transport, mieszkalnictwo czy energetyka są obszarami, w których można wprowadzać innowacje przynoszące korzystne efekty.

W takim właśnie duchu Ambasada Francji, wspierana przez naszych partnerów, podjęła w 2013 roku skierowaną ku polskim miastom inicjatywę wspierania działań na rzecz zrównoważonego zarządzania i wymiany doświadczeń poprzez akcję Eco-Miasto.

W ramach tegorocznej edycji 6 czerwca został ogłoszony konkurs, do którego przystąpiło 46 miast; przesłały one aż 70 zgłoszeń w 5 różnych kategoriach. W tym roku tematem, który cieszył się największą popularnością, była zieleń miejska i jakość powietrza, co świadczy o priorytetowym znaczeniu tego obszaru działań dla zarządzających miastami i dla ich mieszkańców.

Dziękuję członkom jury, którzy reprezentowali zarówno polskie instytucje, jak i społeczeństwo oraz środowisko akademickie. Dzięki ich pracy konkurs spełnił wysokie wymagania rzetelności.

Dziękuję również francuskim firmom, partnerom tego przedsięwzięcia. Ich udział w projekcie Eco-Miasto świadczy o tym, że współpraca partnerska jest istotnym składnikiem zrównoważonego rozwoju.

Te firmy francuskie, realizując cele z zakresu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, a także poprzez innowacyjne technologie, które wypracowują i stosują, stają się pełnoprawnymi podmiotami transformacji ekologicznej, tak we Francji, skąd pochodzą, jak i w Polsce, gdzie działają. Serdeczne podziękowania składam następującym firmom: Renault Polska, SAUR, grupa DALKIA wraz z TIRU i DK Energy, Saint-Gobain. Są to wierni partnerzy projektu Eco-Miasto. Dołączył w tym roku kolejny partner, jakim jest firma CEETRUS. W tym roku po raz kolejny fundacja WSPÓLNIE Lafarge-Holcim prowadziła akcję edukacyjną, która ma uczulić dzieci i młodzież na wyzwania zrównoważonego rozwoju: młodzież stanowi bowiem istotny filar działań samorządów lokalnych. Ważne jest, by świadomość ekologiczna na trwałe się wykształciła już w młodym wieku. Powinniśmy edukować młodych, bo jesteśmy pierwszym pokoleniem, które sobie uświadomiło te zjawiska, a jednocześnie ostatnim, które może jeszcze coś zdziałać. Dzisiaj zostaną rozdane nagrody wśród zwycięzców tego konkursu, w którym udział wzięło blisko 60 szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Wymienię jeszcze Centrum UNEP-GRID w Warszawie, reprezentujące Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Podobnie, jak w ubiegłym roku, współpraca tego Centrum z Ambasadą i innymi partnerami układała się doskonale, co przyczyniło się do sukcesu tej edycji. Dziękuję też władzom Warszawy za ich jakże ważną rolę w dzisiejszej konferencji, a także pozostałym instytucjom, które zechciały objąć to przedsięwzięcie swym patronatem.

Wspomniane wyzwania zachęcają nas do przekraczania różnic narodowych, politycznych i terytorialnych i do prowadzenia wspólnej refleksji nad poprawą środowiska miejskiego dla przyszłych pokoleń. Powód jest jasny: nasi współobywatele, tak w Polsce, jak i w innych krajach, po prostu chcą, by im się lepiej żyło.

Dziękuję Państwu za uwagę.

opublikowano 28/09/2018

Haut de page