4 edycja Francusko-polskiego Forum Nauki i Innowacji [fr]

12 czerwca 2018 r., w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce, dokonał uroczystego otwarcia 4. edycji Francusko-polskiego Forum Nauki i Innowacji. W inauguracji wzięli udział dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Sebastian Skuza, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

JPEG - 222.9 kb
Od lewej do prawej: Sebastian Skuza, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pierre Lévy, Ambasador Francji

Forum, zorganizowane wspólnie przez Ambasadę Francji, Instytut Francuski w Polsce i polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiło okazję do przedstawienia przemian zachodzących w szkolnictwie wyższym we Francji i w Polsce, zwłaszcza polskiej reformy tzw. „Konstytucji dla nauki” i projektów europejskich uniwersytetów.

JPEG - 233.2 kb
Pierre Lévy, Ambasador Francji

Obrady okrągłego stołu, w których wziął udział Prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN), przedstawiciele Politechniki Łódzkiej, European Research Council i francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) pozwoliły na dokonanie oceny i określenie perspektyw współpracy francusko-polskiej w dziedzinie badań naukowych. Dwóch promotorów projektów francusko-polskich podzieliło się swoimi doświadczeniami. Moderatorami obrad były Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

JPEG - 199.1 kb
Sebastian Skuza, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Po południu, we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, który w tym roku obchodzi jubileusz 60. lecia istnienia, została zorganizowana debata „Człowiek i maszyna”: kompetencje jutra i etyka naukowa jako wyzwania w przyszłości. Odbyły się również dwa panele dyskusyjne: „Wyzwania etyczne praktyk naukowych wobec środowiska”» oraz „Normy etyczne a transhumanizm”.

W forum wzięło udział blisko 160 uczestników z obydwu krajów, głównie naukowców oraz przedstawiciele instytutów naukowych. Naukowcy mieli też możliwość zaprezentowania swoich prace podczas sesji plakatowej.

JPEG - 189.1 kb
dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego

opublikowano 07/01/2019

Haut de page