25. rocznica Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka [fr]

Francja, podobnie jak wiele innych krajów, świętuje 20 listopada 25. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Konwencja przyjęta 20 listopada 1989 r. przez ONZ, podpisana i ratyfikowana przez Francję w 1990 roku, wymienia podstawowe prawa wszystkich dzieci na świecie. Zmieniła ona sposób widzenia i traktowania dzieci, i sprawiła, że wszystkie kraje świata uznały, że również dzieci mają swoje prawa.

Oznacza to, że Francja uznała wszystkie międzynarodowe teksty prawne chroniące i potwierdzające prawa dziecka. Działa ona aktywnie na rzecz rzeczywistego poszanowania praw dzieci i ich promowania we Francji i na całym świecie.

25. rocznica Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka jest dobrą okazją do świętowania postępów poczynionych w tej dziedzinie, ale również do przypomnienia problemów, które należy rozwiązać.

- Więcej na temat działań Francji na rzecz praw dziecka

JPEG - 75 kb
rocznica Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka

opublikowano 28/05/2015

Haut de page