210. rocznica bitwy pod Gołyminem [fr]

W dniu 27 sierpnia francuski attaché Obrony płk. Roland Delawarde wybrał się do Gołymina, by uczestniczyć w uroczystościach związanych z 210. rocznicą bitwy pod Gołyminem, w trakcie której wojska napoleońskie pokonały żołnierzy Imperium Rosyjskiego.
Z tej okazji płk. Roland Delawarde przypomniał w swoim przemówieniu, że Francja i Polska nieraz w historii walczyły ramię w ramię oraz że współpraca bilateralna między nimi w dziedzinie wojskowej cały czas się umacnia.

JPEG

JPEG

W ramach uroczystości zorganizowano rekonstrukcję bitwy z udziałem koło stu statystów, jeden z nich odegrał rolę samego Napoleona. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele władz lokalnych i parlamentu.

JPEG

PNG

Bitwa pod Gołyminem z 1806 r. jest jednym z licznych epizodów okresu tzw. czwartej koalicji antyfrancuskiej, w której Zjednoczone Królestwo, Imperium Rosyjskie i Prusy, zjednoczyli się przeciw francuskim siłom i ich polskim sojusznikom. W wyniku tej bitwy 38 000 francuskich żołnierze zmusiło rosyjskie wojska do odwrotu, co przyczyniło się do podpisania rok później pokoju w Tylży i stworzenia Księstwa Warszawskie.

JPEG

opublikowano 07/12/2016

Haut de page