2019 : Polsko-Francuski Rok Nauki - zaproszenie do współpracy [fr]

Czym jest Rok Nauki ?

Organizacja Roku Nauki służy podkreśleniu i wyeksponowaniu, pod wspólną nazwą, współpracy między dwoma krajami w określonej dziedzinie, w tym przypadku nauki. Promocja ta ma na celu przybliżenie wymiaru tej współpracy szerszemu niż dotychczas gronu odbiorców oraz jej pogłębienie poprzez nowe inicjatywy, które zostaną zainicjowane w ramach Roku Nauki, i które będą mogły trwać dłużej niż tylko przez rok. Celem tego przedsięwzięcia jest także stworzenie platformy wymiany dla naukowców, badaczy i ekspertów oraz zachęcenie ich do kontynuowania współpracy w przyszłości.

Skala współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie nauki jest znaczna. Oba nasze kraje korzystają z programów wymiany akademickiej. Rozwiniętych zostało także wiele programów podwójnych dyplomów. Polscy i francuscy naukowcy wspólnie wydali już około 9 tysięcy publikacji. Francusko-polskie zespoły badaczy przyczyniają się do poszerzania granic naszej wiedzy w wielu dziedzinach naukowych.

Współpraca ta zasługuje zatem rozpowszechnienie i wypromowanie. Dlatego ministrowie odpowiedzialni za badania naukowe i szkolnictwo wyższe w obu krajach zdecydowali się zorganizować Polsko-Francuski Rok Nauki i podpisali wspólną deklarację, w której zachęcają wszystkie zainteresowane instytucje do włączenia się w to przedsięwzięcie.

Dlaczego Rok Nauki w 2019 roku ?

W 2019 roku przypada setna rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Francją. Okrągła rocznica stwarza okazję do podsumowania dotychczasowego stanu współpracy dwustronnej i dokonania analizy względem tych dziedzin, w których jej rozwój będzie możliwy w przyszłości. Współpraca naukowa należy do tych szczególnie perspektywicznych.

Kiedy będą organizowane wydarzenia składające się na Rok Nauki ?

Wydarzenia Polsko-Francuskiego Roku Nauki będą się odbywać od marca 2019 r. do grudnia 2019 r. Inauguracja Roku będzie miała miejsce we Francji, a jego uroczyste zakończenie planowane jest w Polsce.
Jaki jest program Roku Nauki ?

Program Roku Nauki rozłożony jest na cały rok 2019. W jego ramach zorganizowanych zostanie kilka głównych wydarzeń. Poza otwarciem i zamknięciem Roku będą to m.in. I Polsko-Francuskie Forum Rektorów oraz V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji.

Program ten zostanie następnie uzupełniony o projekty organizowane bezpośrednio przez instytucje zaangażowane lub pragnące zaangażować się we współpracę polsko-francuską. Część wydarzeń została już zidentyfikowana. Są to projekty odbywające się cyklicznie już od kilku lat lub takie, które zostaną zainaugurowane dopiero w tym roku.

Zachęcamy wszystkie instytucje zainteresowane włączeniem do programu obchodów Roku Nauki realizowanych przez siebie polsko-francuskich przedsięwzięć do zgłaszania się. Współpraca naukowa jest realizowana w określonych ramach instytucjonalnych, ale to z pomysłowości i potencjału zaangażowanych aktorów, którzy się do niej przyczyniają, czerpie ona swoje bogactwo.

Jak można włączyć się w obchody Roku Nauki ?

Wszystkie instytucje, które chciałyby włączyć swoje projekty do harmonogramu obchodów Roku Nauki, proszone są o przesłanie propozycji za pośrednictwem poniższego formularza do odpowiednich punktów kontaktowych, w zależności od kraju, w którym będzie realizowany dany projekt. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń przynajmniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem projektu.

V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji - 19 listopada 2019

Data: 19 listopada 2019, 9:30 – 16:30

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska

Warunki: wydarzenie w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym

Cele Forum :
- Obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki w ramach 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją
- Wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, zwłaszcza w ramach dwustronnego programu PHC Polonium
- Promowanie współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym

Grupa docelowa: naukowcy, pracownicy uczelni i instytutów, urzędnicy, innowatorzy, studenci

Program i rejestracja

Kontakt

Dla wydarzeń we Francji :

 • Magali GENTE – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych
  magali.gente[at]diplomatie.gouv.fr
  tel. : (+33) 1 43 17 83 66
 • Maksymilian LISZEWSKI – Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu
  maksymilian.liszewski[at]msz.gov.pl
  tel. : (+33) 1 43 17 34 36

Dla wydarzeń w Polsce :

 • Anna MAJDA – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  anna.majda[at]mnisw.gov.pl
  tel. : (+48) 22 529 24 98
 • Christophe PAOLI – Ambasada Francji w Warszawie
  christophe.paoli[at]diplomatie.gouv.fr
  tel. : (+48) 22 529 30 79

opublikowano 23/10/2019

Haut de page