2019 : Polsko-Francuski Rok Nauki - zaproszenie do współpracy [fr]

JPEG

Komunikat prasowy

2019 : Polsko-Francuski Rok Nauki - zaproszenie do współpracy

W związku ze stuleciem przywrócenia stosunków dyplomatycznych, Polska i Francja organizują Polsko-Francuski Rok Nauki. W tym celu Pan Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Pani Frédérique Vidal, francuska Minister Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, podpisali wspólną deklarację.

Pod egidą ministerstw odpowiedzialnych za sprawy zagraniczne oraz ministerstw odpowiedzialnych za badania naukowe Polsko-Francuski Rok Nauki umożliwi pogłębienie i wzbogacenie współpracy między Polską a Francją, w szczególności między polskimi i francuskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami badawczymi.

W ramach Roku Nauki zorganizowany zostanie szereg wydarzeń w obszarach uznanych, jako strategiczne: współpraca w ramach europejskiego w zakresie badań naukowych, wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie badań, współpraca naukowa i technologiczna z przedstawicielami przemysłu, mobilność naukowców pomiędzy polskimi i francuskimi instytucjami naukowymi.

Rok zostanie oficjalnie zainaugurowany w Paryżu w marcu 2019 roku, przy okazji I Polsko-Francuskiego Forum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów, a zakończy się w Polsce w grudniu 2019 r.

W ramach tej inicjatywy wszystkie polskie i francuskie instytucje szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji są zaproszone do współpracy i zgłaszania projektów, w celu objęcia ich patronatem i wpisania w program wydarzeń Polsko-Francuskiego Roku Nauki.

Szczegółowe informacje wraz z procedurą dotycząca zaproszenia do współpracy będą publikowane na stronach internetowych ambasad:
Ambasada Francji w Polsce: www.pl.ambafrance.org
Ambasada RP w Paryżu: www.paryz.msz.gov.pl

Kontakt dotyczący wydarzeń w Polsce:

Anna MAJDA – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
anna.majda@mnisw.gov.pl
tel. (+48) 22 529 24 98

Christophe PAOLI – Ambasada Francji w Polsce
christophe.paoli@diplomatie.gouv.fr
tel. (+48) 22 529 30 79

opublikowano 27/02/2019

Haut de page