2 edycja paryskiego Forum na rzecz Pokoju ( 11-13 listopada 2019) [fr]

PNG

Druga edycja paryskiego Forum na rzecz Pokoju odbędzie się w dniach od 11 do 13 listopada br. w Grande Halle de la Villette.

Podobnie jak w ubiegłym roku zgromadzi ono tysiące podmiotów reprezentujących ład światowy (przedstawicieli organizacji międzynarodowych, Państw, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji badawczo-naukowych, stowarzyszeń…) w dyskusji wokół globalnych wyzwań stojących dziś przed ludzkością.

Udostępniając uczestnikom płaszczyznę do dyskusji i rozważań, Forum staje się także przestrzenią do prezentowania projektów będących odpowiedzią na światowe wyzwania dnia dzisiejszego i jutra, takich jak ocieplenie klimatu, migracje, zarządzanie cyberprzestrzenią, etyka czy sztuczna inteligencja…

Projekty można składać do 13 maja 2019 r., do godziny 18:00, czasu paryskiego. Projektodawców prezentujących nowe inicjatywy, nie przedstawiane podczas pierwszej edycji Forum, zachęcamy do składania kandydatur pod następującym adresem:

https://parispeaceforum.org/fr/appel-a-projets/
https://parispeaceforum.org/call-for-projects/

Projekty muszą spełniać następujące kryteria:

-  Dotyczyć jednego z poniższych tematów: pokoju i bezpieczeństwa, rozwoju, ochrony środowiska, nowych technologii, gospodarki inkluzywnej, kultury i edukacji;
-  Proponować podejście oparte na współpracy przy realizacji projektu;
-  Prezentować pewien poziom zaawansowania w koncepcji lub realizacji;
-  Być przedstawiane przez organizację, a nie jednostkę;
-  Być prezentowane przez zespół, mogący wysłać do Paryża dwie osoby;
-  Proponować konkretne rozwiązania odpowiadające na konkretne wyzwania lub problemy o charakterze transnarodowym;

Kandydatury będą rozpatrywane przez Komitet kwalifikacyjny.

opublikowano 17/04/2019

Haut de page