18 września 2009, wizyta Pana Pierre’a Lellouche’a w Polsce

Pan Pierre Lellouche, Sekretarz Stanu do Spraw Europejskich udał się do Warszawy dnia 18 września.

W trakcie obiadu roboczego, Panowie Pierre Lellouche i Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, poruszyli główne tematy europejskie, w szczególności bezpieczeństwo energetyczne, partnerstwo wschodnie, Afganistan, a także wyzwania dwustronnej współpracy w dziedzinie energii i obronności.
Obaj ministrowie uczestniczyli potem we wspólnej konferencji prasowej.

JPEG - 42.5 kb
Wspólna konferencja prasowa Panów Pierre’a Lellouche’a, Sekretarza Stanu ds. Europejskich Republiki Francuskiej oraz Radosława Sikorskiego, Ministra Spraw Zagranicznych RP.

Poza tym Pan Lellouche wziął udział z Panem Jackiem Saryusz-Wolskim, deputowanym europejskim i byłym przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, w debacie panelowej w Pałacyku Foksal, współorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) i Ambasadę Francji w Polsce. Temat panelu « Czy Europa ma przyszłość? » dotyczył głównych kwestii europejskich, odpowiedzi na kryzys gospodarczy, polityki sąsiedztwa oraz problematyki strategicznej i bezpieczeństwa.

JPEG - 53 kb
Konferencja-debata "Czy Europa ma przyszlość?" zorganizowana przez PiSM i Ambasadę Francji w Polsce. Od lewej : Pierre Lellouche, Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Sławomir Dębski, dyrektor PISMu oraz Jacek Saryusz-Wolski, polski eurodeputowany.

Pan Lellouche złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie Warszawskie z 1944 roku.

JPEG - 46.9 kb
Złożenie wieńca pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Od lewej : Pan François Barry Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce, Pan Pierre Lellouche, Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Pan Arnaud Robinet, deputowany z departamentu Marne i Pan Roland Tilly, attaché wojskowy Ambasady.
Word - 34 kb
Artykuł Pana Pierre’a Lellouche’a, Rzeczpospolita, 17 wrzesnia 2009
(Word - 34 kb)
Word - 31 kb
Wywiad Pana Pierre’a Lellouche’a, Gazeta Wyborcza, 19-20 wrzesnia 2009
(Word - 31 kb)

opublikowano 15/01/2010

Haut de page