13 : to liczba Francuzów, którzy otrzymali medal Fieldsa [fr]

Artur Ávila, Francuz pochodzenia brazylijskiego, pracownik naukowy Centre national de la recherche scientifique (CNRS) został tegorocznym laureatem medalu Fieldsa.

JPEG - 18.4 kb
Artur Ávila (Foto : owpdb.mfo.de/ Breithaupt Katrin)

Ta najwyższa nagroda, często nazywana „nagrodą Nobla” w dziedzinie matematyki, przyznawana jest co cztery lata od 1936 roku, uczonym, których prace miały największy wpływ na rozwój nauk matematycznych.

Artur Ávila otrzymał medal Fiedsa za badania układów dynamicznych. Rozpoczął swoje studia w Brazylii, by następnie kontynuować je we Francji, dzięki utworzeniu międzynarodowej jednostki badawczej CNRS IMPA (unité mixte internationale) w Rio w 2006 roku. Jego sukces odzwierciedla wyniki kilku dziesięcioleci współpracy naukowej między Francją i Brazylią. Historia tego urodzonego w Rio matematyka, który posiada obecnie podwójne obywatelstwo, jest znakomitym dowodem na atrakcyjność Francji pod względem badań naukowych.

Artur Ávila jest już trzynastym francuskim laureatem tej nagrody przyznanej dotychczas 55 uczonym z całego świata. Francja jest krajem, który może szczycić się największą liczbą laureatów medalu Fieldsa, na równi ze Stanami Zjednoczonymi, (jeśli uwzględni się nagrodę przyznaną Alexandrowi Grothendieck, będącemu bezpaństwowcem, ale wykształconemu i pracującemu we Francji). Tegoroczna edycja była szóstą z kolei, w której francuscy matematycy zostali wyróżnieni. Fakt ten potwierdza pierwszoplanową rolę, jaką odgrywają oni w badaniach w skali światowej.

Sukces francuskiej szkoły matematycznej wynika bezpośrednio ze sprawnego systemu wyłaniania talentów, stwarzania, już na samym początku kariery naukowej, doskonałych i trwałych perspektyw rozwoju, zapewnienia atrakcyjnego wynagrodzenia oraz dobrych warunków pracy. Francja nieustannie przyciąga najznakomitsze umysły.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy przyznano nagrodę kobiecie, pani Myryam Mirzakhani, Amerykance pochodzenia irańskiego.

Lista wszystkich francuskich laureatów medalu Fieldsa:
-  1950 – Laurent Schwartz
-  1954 – Jean-Pierre Serre
-  1958 – René Thom
-  1966 – Alexandre Grothendick (został laureatem, ale odmówił przyjęcia nagrody)
-  1982 – Alain Connes
-  1994 Pierre-Louis Lions i Jean-Chirstophe Yoccoz
-  1998 – Maxime Kontsevitch (Francuz pochodzenia rosyjskiego)
-  2002 –Laurent Lafforgue
-  2006 – Wendelin Werner
-  2010 – Cédric Villani i Ngô Bào Chu (Francuz pochodzenia wietnamskiego)
-  2014 – Artur Avila

opublikowano 01/09/2015

Haut de page