12. Dzień Francusko-Niemiecki – 22 stycznia 2015 r. [fr]

Dzień 22 stycznia jest co roku okazją do świętowania przyjaźni francusko-niemieckiej. Ta symboliczna data została wybrana w 2003 roku podczas obchodów 40. rocznicy Traktatu Elizejskiego: traktat ten został bowiem podpisany właśnie dnia 22 stycznia 1963 roku, pieczętując pojednanie Francji i Niemiec.

JPEG

Dzień ten jest okazją do chwalenia się osiągnięciami na płaszczyźnie politycznej tandemu francusko-niemieckiego, ale pozwala również zaprezentować szerszej publiczności, w szczególności w szkołach, kulturę i język kraju-partnera. Planuje się wtedy wiele różnych wydarzeń we Francji jak i w Niemczech, w szczególności przy wsparciu Francusko-Niemieckiego Urzędu ds. Młodzieży (OFAJ).

Wspólny pobyt w Nowym Jorku francuskiego ministra ds. europejskich Harlema Désira i jego niemieckiego odpowiednika

W tym rocznicowym dniu, a także po niedawnych atakach terrorystycznych w Paryżu, Harlem Désir i jego niemiecki odpowiednik Michael Roth chcieli ponownie wyrazić zaangażowanie obu krajów w walce przeciwko rasizmowi i antysemityzmowi.
Udali się więc do Nowego Jorku, by wziąć udział w Nadzwyczajnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej przeciwdziałaniu antysemityzmowi.

Kilka dni wcześniej, 11 stycznia 2015 r., Kanclerz Niemiec Angela Merkel uczestniczyła w marszu republikańskim w Paryżu u boku prezydenta Francji, dając w ten sposób świadectwo solidarności Niemiec z Francją po niedawnych zamachach.

Więcej na stronie France Diplomatie

„Dzień zapoznawczy” we francuskim ministerstwie Spraw Zagranicznych dla młodych Francuzów i Niemców

Począwszy do 2006 roku zarówno francuskie, jak i niemieckie ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziły tak zwany „Dzień zapoznawczy”, organizowany przez Francusko-Niemiecki Urząd ds. Młodzieży (OFAJ), dzięki któremu młodzi Francuzi i Niemcy zapoznają się z pracą prowadzoną w otoczeniu wielonarodowym.
Z okazji 9. edycji tego wydarzenia, grupa licząca 20 studentów gościła 22 stycznia 2015 r. w ministerstwie Spraw Zagranicznych i miała okazję rozmawiać z misją francusko-niemiecką i z dyplomatami niemieckimi oddelegowanymi do francuskiego MSZ w ramach wymiany dwustronnej.
Studenci udali się również do Ambasady Niemiec, do Francusko-Niemieckiego Urzędu do spraw Energii Odnawialnej, a także do Domu Heinricha Heinego na terenie międzynarodowego ośrodka akademickiego w Paryżu (CIUP).

Więcej na stronie l’OFAJ

Działania wspierane przez Francusko-Niemiecki Urząd ds. Młodzieży we Francji i w Niemczech

W ramach obchodów tego dnia, Francusko-Niemiecki Urząd ds. Młodzieży wspierał liczne wydarzenia organizowane we Francji i w Niemczech – były to warsztaty, koncerty muzyczne, degustacje specjalności kulinarnych, … z udziałem wielu partnerów; przy tej okazji prezentowane były możliwości wymiany francusko-niemieckiej.

Mapa wydarzeń na stronie l’OFAJ

Wystawa „Gest z Verdun” w rysunku prasowym we Francji i w Niemczech

Od 22 stycznia do 28 lutego 2015 r. ośrodek informacji o Niemczech (CIDAL) prezentuje wystawę pt. „Gest z Verdun”, zainspirowaną historycznym już zdjęciem, na którym François Mitterrand i Helmut Kohl stoją trzymając się za ręce przed ossuarium w Douaumont, dnia 22 września 1984 r. Zwiedzający mogą poznać rysunki prasowe, które nawiązywały w prasie francuskiej i niemieckiej do tego tematu, czy to go uwspółcześniając, czy zmieniając jego sens.
Rysunki te ujawniają jakże bogatą wymowę gestu, jaki uczynili François Mitterrand i Helmut Kohl, a którego echo pomimo upływu ponad trzydziestu lat nadal rozbrzmiewa w zbiorowej pamięci, czyniąc z przyjaźni francusko-niemieckiej model pojednania o uniwersalnym zasięgu.

Więcej o wystawie « Le geste de Verdun »

opublikowano 28/05/2015

Haut de page