110. rocznica wprowadzenia zasady „świeckości” państwa [fr]

PNG

W środę 9 grudnia br. Francja obchodzi 110. rocznicę przyjęcia ustawy o rozdziale Kościoła od państwa, która utwierdziła świecki charakter instytucji republikańskich. Od 1905 roku, świeckość jest fundamentalną zasadą Republiki, podstawowym narzędziem wprowadzenia w życie trzech haseł składających się na dewizę państwa, „Wolność, Równość, Braterstwo”. Gwarantując wolność sumienia i wyznania, oddzielenie sfery politycznej od religijnej oraz neutralność państwa, świeckość zapewnia spójność całego narodu.

Obecnie, wobec wzrostu napięć na tle wyznaniowym, świeckość staje się coraz bardziej istotna. Nikt we Francji nie twierdzi, że francuski model laickości mógłby zostać przeniesiony, w obecnym kształcie, do każdego kraju na świecie. Tym niemniej można uznać, że jest ciekawym wzorem wprowadzenia w życie podstawowych wolności, pozwalającym na wspólne życie ponad różnicami wynikającymi z odmiennych przekonań.

Zainteresowany czytelnik może pogłębić swoją refleksję na temat świeckości à la française klikając na jeden z linków www.laicite.gouv.fr lub http://gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite lub http://eduscol.education.fr/pid23591/laicite-principe-et-pedagogie.html

opublikowano 23/03/2016

Haut de page