Konsul Generalny

 • Biogram pana Frédérica de TOUCHET

  Pan Frédéric de TOUCHET, radca spraw zagranicznych, mianowany Konsulem Generalnym Francji w Krakowie rozporządzeniem Prezydenta Republiki Francuskiej z dnia 23 maja 2016 r., objął tę funkcję dnia 1 września 2016 r. (...)

  lire la suite

 • Chronologiczna lista Konsulów Generalnych

  Chronologiczna lista Konsulów Generalnych Francji w Krakowie
  1946 – 1947 : Alphonse DROZ, Konsul
  1948 – 1949 : Henri LEAUTIER, Konsul
  1949 – 1951 : Jacques HONORE, Konsul
  1951 – 1954 : Victor REVELLI, Konsul (...)

  lire la suite

Haut de page