Czerwiec 2017

  • Pobyt Ambasadora w Gdańsku 30 czerwca 2017 r.

    Ambasador przyjechał do Gdańska 30 czerwca, gdzie spotkał się z Prezydentem Miasta, odwiedził Muzeum Drugiej Wojny Światowej i wziął udział w wernisażu wystawy poświęconej fotografii autochromicznej w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wziął także udział w Festwalu Open’er w Gdyni.

    lire la suite

  • Wizyta Ambasadora w Szczecinie w dniach 13-14 czerwca 2017 r.

    W dniach 13 i 14 czerwca Ambasador Francji Pierre Lévy, któremu towarzyszył Attaché obrony Ambasady pułkownik Roland Delawarde, uczestniczył w „Distinguished Visitors Day” podczas ćwiczeń Saber Strike przeprowadzanych przez Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie.

    lire la suite

Haut de page